Predavanja i aktivnosti drugog i trećeg dana Regionalne ljetnje škole