Seminar ,,Deset godina Berlinskog procesa: postignuća i izazovi“ organizovan u Petrovcu u saradnji sa Hanns Seidel fondacijom

Seminar ,,Deset godina Berlinskog procesa: postignuća i izazovi“ organizovan u Petrovcu u saradnji sa Hanns Seidel fondacijom

Crnogorska panevropska unija u saradnji sa Hanns Seidel Fondacijom, organizovala je seminar pod nazivom „Deset godina Berlinskog procesa: postignuća i izazovi“

Seminar je održan u hotelu Palas u Petrovcu, u periodu od 22. do 24. maja 2024. godine. Ovaj događaj je okupio mlade studente sa starijih godina osnovnih i master studija, kao i mlade iz političkih partija Crne Gore.

Uvodne riječi na seminaru dali su dr Klaus Fiesinger, regionalni direktor za Jugoistočnu Evropu ispred Hanns Seidel Fondacije, dr Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa EU, i prof. dr Gordana Đurović, predsjednica Crnogorske panevropske unije. Dr Predrag Zenović je bio panelista prvog dana seminara, gde je govorio o postignućima Berlinskog procesa koja podržavaju evropski integracioni proces i regionalne inicijative za Crnu Goru.

Tokom seminara, učesnici su imali priliku da slušaju inspirativna predavanja od eminentnih stručnjaka iz različitih oblasti. Mr Marko Savić sa Fakulteta političkih nauka, Univerziteta Crne Gore, održao je predavanje na temu „10 godina Berlinskog procesa: regionalna saradnja i integracija iz crnogorske perspektive“. Dr Milan Marković sa Univerziteta Crne Gore govorio je o Berlinskom procesu i Akcionom planu za Zajedničko regionalno tržište, sa fokusom na perspektivu crnogorske poljoprivrede i njenih izvoznih potencijala.

Mr Andrea Popović, izvršna direktorica Mreže za evropske poslove, govorila je o Berlinskom procesu i drugim regionalnim inicijativama, fokusirajući se na omladinsku politiku i zapošljivost mladih. Prof. dr Rade Ratković sa Fakulteta za biznis i turizam u Budvi predstavio je doprinos Berlinskog procesa mobilnosti radne snage u Crnoj Gori i dao preporuke za dalji razvoj. Na kraju, prof. dr Gordana Đurović govorila je o Berlinskom procesu i novom Planu rasta za Zapadni Balkan.