Projekti

Smart Balkans - Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative: preporuke za Crnu Goru

VIŠEGRAD FOND PROJEKAT - Višegradska grupa podržava Crnu Goru i Srbiju u pripremama za regionalnu politiku EU

VIŠEGRAD FOND PROJEKAT - Podrška Višegradske grupe u promociji Zajedničkog Regionalnog Tržišta WB6: Jedno tržište za post COVID oporavak

RYCO PROJEKAT

BTD PROJEKAT

DEBATE SA EVROPSKIM AMBASADORIMA

SEZONSKA ŠKOLA PAMETNE SPECIJALIZACIJE

JEAN MONNET TISIM PROJEKAT

JEAN MONNET CEPES PROJEKAT