Održan seminar CPEU – Hanns Seidel „Zelena Agenda za Zapadni Balkan i Crnu Goru: Ostvarivanje ciljeva UN održivog razvoja u kontekstu procesa evropskih integracija“

Održan seminar CPEU – Hanns Seidel „Zelena Agenda za Zapadni Balkan i Crnu Goru: Ostvarivanje ciljeva UN održivog razvoja u kontekstu procesa evropskih integracija“

Crnogorska Panevropska unija je u saradnji sa fondacijom Hanns Seidel organizovala seminar „Zelena Agenda za Zapadni Balkan i Crnu Goru: Ostvarivanje ciljeva UN održivog razvoja u kontekstu procesa evropskih integracija“ u Petrovcu u periodu od 31.05. – 02.06.2023.

21 mladih polaznika/ca (studenata osnovnih i master studija na Ekonomskom fakultetu i fakultetu Političkih nauka, članovi Crnogorske panevropske unije, predstavnici državnih institucija) imali su prilike da se povežu, prošire znanja i diskutuju o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan i klimatskim promjenama.

Na otvaranju su se obratili dr Klaus Fizinger, regionalni direktor fondacije Hanns Seidel za jugoistočnu Evropu, dr. Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, i prof. dr Gordana Đurović predsjednica Crnogorske Panevropske unije.

Nakon uvodnih izlaganja, Mirjana Ivanov, ekspert za klimatske promjene sa Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, predstavila je temu „Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja UN u Crnoj Gori u kontekstu klimatskih akcija i procjene ugroženosti“. Njeno izlaganje je imalo za cilj da upozna učesnike sa napretkom Crne Gore u ispunjavanju ciljeva održivog razvoja i procjeni ranjivosti zemlje na klimatske promjene.

Drugi dan je počeo sesijom o monitoringu životne sredine koju je održala Lidija Šćepanović, predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore. Njena prezentacija se fokusirala na važnost pristupa informacijama za efikasno praćenje i upravljanje životnom sredinom, takođe se fokusirala na trenutno stanje životne sredine u Crnoj Gori što je otvorilo prostor za diskusiju sa participantima.

Nakon pauze za kafu, prof. dr Dragan Đukanović sa Fakulteta političkih nauka, održao je sesiju na temu „Berlinski proces i podrška Zelenoj agendi za Zapadni Balkan“. On je razgovarao o značaju Berlinskog procesa u unapređenju zelene agende i evropskih integracija u regionu.

Drugog dana je takođe Neno Jablan, nacionalni stručnjak za klimatske promjene iz CBIT/GEF-a, predstavio je temu „Pariski sporazum i klimatske akcije: crnogorski odgovor i strategije prilagođavanja“. On je istakao posvećenost Crne Gore Pariskom sporazumu i iznio strategije zemlje za ublažavanje klimatskih promjena i prilagođavanje njihovim uticajima.

Poslednji dan seminara počeo je sesijom koju je vodio Bojan Vujović iz NIPAC kancelarije. On je prezentovao na temu „Zelena agenda za Zapadni Balkan: Implementacija u Crnoj Gori“, fokusirajući se na konkretne inicijative i akcije koje je Crna Gora preduzela na implementaciji zelene agende. Nakon izlaganja otvorena je debata o konkretnim investicijama u Crnoj Gori.

Posljednju sesiju je vodila prof dr Gordana Đurović sa Univerziteta Crne Gore govorila je na temu „Evropski zeleni dogovor: prilagođavanje cilju smanjenja emisija od 55%“, gdje je razgovarala o izazovima i strategijama za smanjenje emisija u skladu sa evropskim zelenim dogovorom.

Seminar je završen sesijom evaluacije kako bi se prikupile povratne informacije od učesnika i osiguralo kontinuirano poboljšanje budućih događaja. Učesnicima su takođe dodijeljeni sertifikati.

Sve u svemu, seminar je pružio platformu za učesnike, da steknu uvid u zelenu agendu, održivi razvoj i klimatske akcije. Prezentacije i diskusije doprinijele su njihovom razumijevanju izazova i mogućnosti u postizanju Ciljeva održivog razvoja UN i implementaciji zelene agende u Crnoj Gori i širem regionu Zapadnog Balkana.