Predsjednica Crnogorske panevropske unije učesvovala je na konferenciji Balkanski ekonomski horizonti kroz regionalne integracije

Predsjednica Crnogorske panevropske unije učesvovala je na konferenciji Balkanski ekonomski horizonti kroz regionalne integracije

 

U organizaciji Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Friedrich Ebert Fondacije (FES), 23. novembra 2023. godine održan je skup Balkanski ekonomski horizonti kroz regionalne integracije. Skup je posvećen regionalnim integracijama na prostoru Balkana, sa posebnim fokusom na Otvoreni Balkan, kao i na nove inicijative u okviru Berlinskog procesa.

Na području Balkana već duži niz godina odvijaju se procesi regionalnih integracija, od pionirskog Sporazuma o Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini (CEFTA), pa sve do najnovije inicijative „Otvoreni Balkan“. Za sve zemlje Zapadnog Balkana proces evropskih integracija je od strateške važnosti zbog povezanosti njihovih privreda sa jedinstvenim tržištem EU. Ipak, sve ove razne integracije i saradnja u okviru njih imale su svoje uspone i padove.

Učesnici skupa:
• Dejan Molnar, vanredni profesor, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu i direktor Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN), Beograd
• Predrag Bjelić, redovni profesor, Ekonomski fakultet u Beogradu
• Gordana Đurović, redovni profesor, Ekonomski fakultet Podgorica
• Irena Kikerkova, redovni profesor, Ekonomski fakultet Skoplje
• Bojan Stanić, direktor Sektora za strateške analize Privredne komore Srbije i
• Tatjana Dinkić, šef grupe za EU i EFTA u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine i sekretar nacionalnog tela za olakšavanje trgovine.

Ovo je bila prilika da prof. Gordana Đurović predstavi i prve rezultate istraživanja koji se realizuju u Crnogorskoj panevropskoj uniji koja sprovodi projekat „Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative: Preporuke za Crnu Goru“, uz podršku regionalnog programa @SMARTBalkansProject.