17. sastanak ZKO-a u Briselu: Ključni koraci Crne Gore i EU u civilnom dijalogu i procesu integracije

17. sastanak ZKO-a u Briselu: Ključni koraci Crne Gore i EU u civilnom dijalogu i procesu integracije

Evropski ekonomski i socijalni komitet (EESK) i Crna Gora su 7. decembra 2023. u Briselu održali 17. Zajednički konsultativni odbor civilnog društva (ZKO). ZKO je platforma civilnog društva osnovana između EESK-a i crnogorskog civilnog društva. Ona sa stanovišta civilnog društva dopunjuje institucionalni okvir EU u vezi sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore. Ova zajednička institucija omogućava organizacijama civilnog društva sa obje strane da prate pregovore o pristupanju zemlje. To je takođe platforma za diskusiju o pitanjima od zajedničkog interesa i informisanje šire javnosti o izazovima koji predstoje tokom perioda pristupanja.
📌 Glavne teme 17. sastanka ZKO-a Evropske unije i Crne Gore bile su:
▪️ Trenutno stanje u odnosima EU-Crna Gora: Paket proširenja za 2023. i Izvještaj o Crnoj Gori, pregled dešavanja u okviru Berlinskog procesa
▪️ Klaster 1: Osnove procesa pristupanja – trenutno stanje preostalih neispunjenih obaveza, sa posebnim fokusom na reformu javne uprave (RJU)
▪️ Pregled stanja civilnog društva u Crnoj Gori, uključujući socijalni dijalog
Ovo je bio prvi sastanak nakon izbora novog predsjednika EESK-a Olivera Röpkea i njegove inicijative da otvori vrata EESK-a zemljama kandidatima i uključi njihove predstavnike u rad Komiteta.
💬 Pozdravljajući ovu odluku EESK-a, u skladu s novom metodologijom proširenja, Gordana Đurović, kopresjedavajuća s crnogorske strane, rekla je: „Zajedniči konsultativni odbor živi sa izazovima evropske integracije Crne Gore i doprinosi jačanju javne debate sa ključnim zainteresovanim stranama, na inkluzivan i transparentan način. Članovi ZKO-a iz Crne Gore raduju se učešću u inicijativi EESK-a „Inicijativa za kandidate u procesu proširenja (ECM) – važan korak za uključivanje civilnih društava iz država proširenja koje su srce koje kuca u prijektu integracije u EU“.