Smart Balkans projekat – Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na altnernativne regionalne inicijative: preporuke za Crnu Goru

Smart Balkans projekat – Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na altnernativne regionalne inicijative: preporuke za Crnu Goru

Crnogorska panevropska unija sprovodi projekat “Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na altnernativne regionalne inicijative: preporuke za Crnu Goru” u periodu od septembra 2023. do avgusta 2024. uz podršku regionalnog projekta Smart Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD) iz Bosne i Hercegovine, Centar za istraživanje i kreiranje (CRPM) politike iz Sjeverne Makedonije i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

Iznos dodijeljenih sredstava je 450,155.18 NOK.

Sažetak projekta koji realizuje Crnogorska Panevropska unija

Projekat ima za cilj da analizira i uporedi Berlinski proces i alternativne regionalne inicijative na Zapadnom Balkanu, fokusirajući se na prednosti Berlinskog procesa i pružajući preporuke zasnovane na dokazima za kreatore politika u Crnoj Gori. Projekat se takođe bavi izazovima koje postavljaju alternativne inicijative poput Otvorenog Balkana, naglašavajući važnost inkluzivne i sveobuhvatne regionalne integracije.

Projektni ciljevi

Opšti cilj je procijeniti prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative (politički aspekt, ekonomski, sigurnosni, uticaj na dinamiku EU integracija, povezanost sa pretpristupnom podrškom EU, posebno sa Zelenom agendom za zapadne zemlje). Balkan i Agenda povezivanja, itd.) i davanje preporuka kreatorima politika i drugim zainteresovanim stranama u Crnoj Gori i regionu.

Specifični ciljevi

 • Sprovesti sveobuhvatno istraživanje (nastavka) Berlinskog procesa, te njegovih prednosti po pitanju inkluzivnosti i obuhvata, u odnosu na alternativne regionalne inicijative (poput Otvorenog Balkana – OB);
 • Kroz istraživanje sprovesti i regionalni integracioni SWOT: analizirati i uporediti snage i mogućnosti, odnosno izazove i prijetnje, ključnih, prvenstveno ekonomskih regionalnih inicijativa, sa fokusom na Berlinski proces, uz podršku CEFTA 2006 – regionalnog sporazuma o slobodnoj trgovini, u odnosu na rizike Otvorenog balkana (korišćenjem istorijskog metoda, analize sadržaja, komparativne analize, deskriptivne statistike, analize modela finansiranja, ekonomske analize i projekcije korišćenjem ekonometrijskih modela); Na bazi navedenog, identifikovati koristi i ograničenja sa kojima se Crna Gora suočava u učešću u Berlinskom procesu;
 • Dati preporuke donosiocima odluka i nadležnim institucijama za integraciju EU – IPA podrške i povezanih kredita evropskih banaka (EBRD, EIB, KfW i dr.), i uz nacionalna sredstva kofinasiranja – da kroz afirmaciju Berlinskog procesa doprinesu razvoju infrastrukture, regionalnoj uvezanosti, ekonomskoj saradnji, te uvođenju evropskih standarda u sve sfere javnih politika u Crnoj Gori;
 • Okupiti stručnjake, kreatore politika i zainteresovane strane kako bi razgovarali i razmjenjivali ideje o optimalnom modelu regionalne ekonomske integracije kroz četiri tematska seminara i završnu konferenciju, te finalnu press konferenciju;
 • Promovisati regionalnu ekonomsku integraciju i dinamiziranje EU integracionog puta Crne Gore, kroz tematska predavanja studentima, na društvenim mrežama i u medijima.

Ciljne grupe

 • Kreatori politika i predstavnici državne uprave i lokalne samouprave u Crnoj Gori
 • Članovi akademske zajednice i studenti (ekonomija, FPN, pravo, poljoprivreda…)
 • Predstavnici međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva i privatnog sektora.

Glavne aktivnosti

 • Istraživanje o Berlinskom procesu i alternativnim regionalnim inicijativama– Ova aktivnost je okosnica projekta, jer ima za cilj prikupljanje sveobuhvatnih informacija i podataka o Berlinskom procesu i alternativnim regionalnim inicijativama. Istraživačku aktivnost će, pored koordinatora istraživanja, sprovoditi 6 istraživača, koji pokrivaju različite oblasti uključujući bezbjednost, turizam i mobilnost, trgovinu, poljoprivredu i lokalne zajednice, kao i horizontalno ekonometrijsko istraživanje i sintezu istraživanja. Cilj je da se prikupe sveobuhvatne informacije i podaci o Berlinskom procesu i alternativnim regionalnim inicijativama, da se analiziraju i uporede njihove snage, slabosti, prednosti i izazovi. Istraživanje će pružiti osnovu za ostale aktivnosti projekta;
 • Predavanja– Dva predavanja na temu regionalnih inicijativa i evropskih integracija koja će se održati na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Svrha ovih predavanja je da pruže priliku studentima i akademskom osoblju da se uključe u teme i ideje projekta. Predavanja će pomoći da se podigne svijest o značaju Berlinskog procesa, kritički analiziraju alternativne regionalne inicijative, kao i značaj regionalne ekonomske integracije za razvoj Crne Gore;
 • Četiri tematska seminara – okupljanje stručnjaka, kreatora politika i zainteresovanih strana kako bi razgovarali i razmijenili ideje o Berlinskom procesu i alternativnim regionalnim inicijativama.1. „Berlinski proces: ekonomska saradnja i trgovina“, Podgorica, 2. „Berlinski proces: turizam i mobilnost“, Bar, 3. „Berlinski proces: regionalne integracije i pitanja bezbjednosti“, Podgorica, i 4. „Regionalne integracije i Berlinski proces: poljoprivreda i razvoj lokalnih zajednica“, Bijelo Polje. Seminari će pružiti priliku da se podijele rezultati istraživanja i dobiju povratne informacije od učesnika, kroz participativni proces. Ovi seminari su relevantni, jer će pružiti priliku za promociju rezultata istraživanja, konstruktivni dijalog i dobijanje povratnih informacija od učesnika kroz participativni proces. Uključivanjem različitih ciljnih grupa, zainteresovanih strana, među kojima su i kreatori politika, predstavnici državne i lokalnih samouprava u Crnoj Gori, projektni tim će steći uvid u specifične probleme i prioritete različitih aktera u Crnoj Gori. Ovi seminari će takođe pomoći da se izgradi mreža aktera koji su zainteresovani za regionalnu integraciju, izgradi konsenzus o važnosti Berlinskog procesa i identifikuju političke preporuke za poboljšanje regionalne ekonomske integracije.
 • Završna konferencija– posvećena ciljnim grupama, uz učešće krajnjih korisnika i istraživačkog tima, i uz medijsku pokrivenost. Konferencija će biti prilika za diseminaciju rezultata istraživanja projekta, sa fokusom na preporuke kreatorima politika. Takođe će pružiti priliku za izgradnju partnerstava među zainteresovanim stranama, kao i za podizanje svijesti o značaju Berlinskog procesa za razvoj Crne Gore. Diseminacija rezultata istraživanja sa medijskim praćenjem je ključna, jer će osigurati da rezultati istraživanja budu dostupni i široj javnosti.