SAOPŠTENJE sa sastanaka Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva Evropske unije i Crne Gore : Vratiti Crnu Goru visoko na agendu proširenja EU