POSJETA AMBASADORA REPUBLIKE SLOVAČKE BORISA GANDELA