Održana radionica „Pripreme Crne Gore za regionalnu politiku EU“ u Baru u okviru Višegrad projekta

Održana radionica „Pripreme Crne Gore za regionalnu politiku EU“ u Baru u okviru Višegrad projekta

Crnogorska panevropska unija je 17. i 18. maja u Baru organizovala dvodnevnu radionicu pod nazivom „Pripreme Crne Gore za regionalnu politiku EU“. Ova aktivnost je deo projekta „Visegrad Group Supports Montenegro and Serbia in the Preparation for the EU Regional policy“ i okupila je entuzijastične Panevropljane, profesore, zaposlene u ministarstvima, lokalnim samoupravama, kao i studente.

Radionica je imala za cilj da pruži sveobuhvatan pregled i razmjenu iskustava o pripremama Crne Gore za usvajanje i sprovođenje regionalne politike EU. Učesnici su imali priliku da učestvuju u interaktivnim sesijama i diskusijama gdje su se dotakli različitih izazova sa kojima se Crna Gora susreće u pokušaju da prati evropski put i najnovije trendove u oblasti regionalne politike.

Govornici su podijelili svoja znanja i iskustva o implementaciji EU politika, s posebnim osvrtom na instrumente pretpristupne podrške u oblastima infrastrukture, regionalnog razvoja i poljoprivrede. Pored toga, predstavili su rezultate sprovedenog istraživanja među korisnicima i predstavnicima institucija, koje je imalo za cilj da identifikuje ključne izazove i mogućnosti u korišćenju tih instrumenata.

Poseban fokus bio je na uporednom iskustvu Srbije u ovim oblastima, čime su učesnici mogli da dobiju širu perspektivu. Radionica je takođe omogućila umrežavanje i razmjenu ideja među učesnicima, što je dodatno doprinijelo kvalitetu diskusija i zaključaka.

Zaokruživanje ovog projekta planirano je za 7. jun, kada će biti održana finalna konferencija. Na ovom događaju biće predstavljeni svi dosadašnji rezultati i zaključci, kao i dalji koraci u pripremama Crne Gore za regionalnu politiku EU.