Načela – Ciljevi – Djelatnosti

Načela Pan-Evropske unije

Načelo supsidijarnosti:

Ono što se može riješiti na nižim nivoima, bliže čovjekovom svakodnevnom djelovanju u zajednici, ne treba rješavati na višim instancama. Naravno, uvijek ostaje niz nacionalnih, regionalnih i globalnih pitanja koja treba razmatrati na odgovarajućim nivoima kojima pripadaju.

Evropsko jedinstvo:

Narodi Evrope dijele zajedničku istoriju i nasljeđe pa stoga njihova vizija evropskog jedinstva nije samo apstrakcija zajedničke političke i ekonomske budućnosti, nego i povratak prirodnom i kulturološkom krugu kome istorijski pripadaju svi evropski narodi.

Grčka filozofija, rimsko pravo, evropski humanizam i kultura:

Narodi, zemlje i regije pripadaju kulturno-civilizacijskim krugovima kojima pripada bitan dio čovjekovog određenja. Tako se i evropski kulturni krug zasniva na zajedničkom nasljeđu, koje počiva na tri ugaona kamena:

  • Grčkoj filozofiji
  • Rimskom pravu
  • Evropskom humanizmu i kulturi

Antička Grčka nam je otvorila saznajne filozofske horizonte, na klasičan način, i ostavila u nasljeđe vrijednosti demokratije.

Rim je utemeljio pravnu državu i ostavio nam u nasljeđe pojam, shvatanje i smisao prava. Evropski humanizam koji je bitno oblikovao modernu Evropu, njene civilizacijske vrijednosti i svjetonazore.
Preduslovi za očuvanje evropskog zajedničkog nasljeđa odnose se na očuvanje svih kulturnih posebnosti pojedinih naroda, zemalja i regija Evrope.

Što je prirodno za kontinent koji nije nastao naseljavanjem i miješanjem u kratkom vremenskom periodu, već dugom kristalizacijom kultura, kao posebnih činilaca zajedničke evropske civilizacije.

Ciljevi Crnogorske panevropske unije:

Implementacija evropskih standarda i promovisanje evropskih, demokratskih vrijednosti u Crnoj Gori,

Razvoj i prosperitet Crne Gore u svakoj oblasti, kao i očuvanje međunacionalnog i međukonfesionalnog sklada

Unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda

Zalaganje za jačanje vladavine prava i izgradnju snažnih institucija u Crnoj Gori

Očuvanje i unapređivanje dobrosusjedskih prijateljskih odnosa sa zemljama u okruženju, kao i razvijanje prijateljstva i saradnje sa zemljama EU i drugim državama

Očuvanje i unapređivanje dobrosusjedskih prijateljskih odnosa sa zemljama u okruženju, kao i razvijanje prijateljstva i saradnje sa zemljama EU i drugim državama

Prezentacija i promocija crnogorske kulture u Evropi i prezentacija i promocija evropskih kulturnih i civilizacijskih dostignuća u Crnoj Gori

Unapređenje kulturne, naučne, tehničke i ekonomske saradnje i razmjene sa evropskim zemljama

Zalaganje za usklađivanje i unapređenje obrazovnog sistema u Crnoj Gori prema evropskim standardima

Unapređenje naučno-istraživačkog, tehnološkog i ekonomskog razvoja u Crnoj Gori u skladu s EU standardima

Promocija i unapređivanje najboljih evropskih standarda socijalne politike i socijalne kohezije u Crnoj Gori

Promocija i unapređivanje najboljih evropskih standarda zaštite životne sredine u Crnoj Gori

Povezivanje i učlanjivanje u srodne saveze ili druge odgovarajuće asocijacije u zemlji i inostranstvu

Promocija vrijednosti evropskog zajedničkog nasljeđa i posebnih nasljeđa evropskih naroda i širih evropskih područja

Uključivanje Crne Gore u jačanje evropskog zajedništva

Zalaganje za utemeljenje odnosa dijelova Evrope na načelu supsidijarnosti

Djelatnosti Crnogorske panevropske unije:

  • Nacionalne i međunarodne konferencije, simpozije, okrugle stolove, tribine, panel diskusije i slične aktivnosti
  • Edukativne, istraživačke, kulturne, humanitarne, i slične projekte
  • Izložbe, koncerte, kulturne i druge priredbe
  • Izdavačka djelatnost
  • Različite promotivne djelatnosti