CPEU Organizacija

Osnivanje

Crnogorska paneuropska unija (CPEU) osnovana je 17. maja 2016. godine u Podgorici. Tokom sastanka Predsjedništva Međunarodne paneuropske unije (IPEU) u Sarajevu (Maj 2016.), CPEU je postala član djelovanja IPEU-a, a na Predsjedništvu IPEU-a u Osijeku (Oktobar 2017.) i punopravni član IPEU-a , kao organizacija produžnica koja djeluje u Crnoj Gori.

CPEU je jedna od najmlađih članica Panevropske unije. CPEU je kompletirala svoju organizacijsku strukturu 14. novembra 2016. godine osnivanjem CPEU Mladih na Konvenciji o osnivanju. Vođstvo Mladih izabrano je kao osnovni preduslov za njihov budući rad unutar organizacije CPEU. Pored Mladih, druga tijela CPEU su: Skupština, Predsjedništvo, Sekretarijat i Savjet.

Saradnja i partnerstva

Tokom prve godine rada CPEU je postigla brojne definisane ciljeve, poput uspostavljanja kontakta i sastanka s predstavnicima lokalnih samouprava u Crnoj Gori (Podgorica, Danilovgrad, Tivat, Berane i Cetinje) gdje je CPEU postigala dogovor o zaključivanju Memoranduma o saradnji.

Sličan memorandum potpisan je s Ekonomskim fakultetom i Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Memorandum o saradnji potpisan je i sa Kulturnim informativnim centrom Podgorica, kao i sa Konrad Adenauer Stiftung, te sa Ministarstvom evropskih poslova.

Projekti

Žan Mone (Jean Monnet) je prvi dobijeni projekat CPEU, kojeg podržava EK, a nosi naziv „Komuniciranje Europe u paneuropskim društvima / CEPES“ za razdoblje od septembar 2017. do avgusta 2019. Glavni partner u implementaciji ovog projekta je Hrvatska PEU i PEU Bosne i Hercegovine.

Svi projekti mogu ste naći na Naslovnoj strani i u kategoriji „Projekti“.

Organizaciona struktura

CPEU Predsjedništvo

 1.  Prof. dr Gordana Đurović, Predsjednica CPEU
 2. Mr Đorđije Brajović, Generalni sekretar CPEU
 3. Mr Rajko Uskoković, Potpredsjednik CPEU
 4. Adrijan Vuksanović, Potpredsjednik CPEU
 5. Mr Vladimir Drobnjak, Član Predsjedništva CPEU
 6. Vanja Grgurović, Članica Predsjedništva CPEU
 7. Mr Martini Bojaj, Član Predsjedništva CPEU
 8. Mr Milica Muhadinović, Predsjednica Mladih CPEU, Članica Predsjedništva CPEU 
 9. Mr Teodora Lađić, Sekretarka Mladih CPEU, Članica Predsjedništva CPEU

CPEU Predsjedništvo Mladih

 1. Mr Milica Muhadinović, Predsjednica Mladih
 2. Mr Teodora Lađić, Sekretarka Mladih, Projektna menadžerka CPEU
 3. Petar Raičević, Član Predsjedništva Mladih
 4. Mr Đorđije Đurović, Član Predsjedništva Mladih
 5. Mr Nina Perunović, Članica Predsjedništva Mladih
 6. Mr Radovan Ognjenović, Član Predsjedništva Mladih
 7. Bojana Bošković, Članica Predsjedništva Mladih
 8. Aleksa Grgurović, Član Predsjedništva Mladih