Finalna konferencija u okviru projekta “Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative: Preporuke za Crnu Goru”

Finalna konferencija u okviru projekta “Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative: Preporuke za Crnu Goru”

Danas je u hotelu Podgorica održana finalna konferencija u okviru projekta “Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative: Preporuke za Crnu Goru”, koju sprovodi Crnogorska panevropska unija uz podršku regionalnog programa SMART Balkans – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, finansiranog od strane Ministarstva vanjskih poslova Norveške. Konferenciju je otvorila prof. Gordana Đurović, predsjednica Crnogorske panevropske unije, dr Filip Ivanović, ministar vanjskih poslova Crne Gore, ambasadorka Norveške Kristin Melsom i Dajana Cvjetković, predstavnica Centra za promociju civilnog društva.

„Projekat Crnogorske panevropske unije afirmiše značaj regionalne saradnje, posebno u kontekstu inkluzivne inicijative Berlinski proces, stavljajući ga u aktuelni kontekst faze evropskh integracija u kojoj se Crna Gora nalazi danas,  u julu 2024. godine, te njene obaveze da jača regionalnu saradnju i dobrosusjedstvo, pa čemu je bila uvijek prepoznata u regionu i Evropi. Rezlultat višemjesečnog istraživanja projektnog tima dat je u elektronskoj publikaciji i sadrži veliki broj preporuka donosiocima odluka, kako da dalje jačaju poziciju Crne Gore na putu integracija i promišljaju sljedeće poteze u svim ključnim aspektima regionalne saradnje, a to su: bezbjednosni aspekti, mobilnost, turizam, poljoprivreda, ekonomska saradnja i trgovina“ istakla je Đurović.

U prvom panelu „Decenija Berlinskog procesa: Postignuća i perspektive za Crnu Goru i Region“ učestvovali su: Filip Ivanović, Ministar vanjskih poslova Crne Gore, Peter Felten, ambasador Njemačke i Kristin Melsom, ambasadorka Kraljevine Norveške u  Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori.

Drugi panel „Analiza regionalnih integracija kroz prizmu Berlinskog procesa: ekonomija, turizam, poljoprivreda i bezbjednost“ bio je posvećen predstavljaju same studije od strane istgraživačkog tima, sa fokusom na  kritičku analizu i isticanje prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative sa deficitom inkluzivnosti (poput Otvorenog Balkana), kao i predstavljanju konkretnih preporuka za donosioce odluka u Crnoj Gori. Panel je obuhvatio različite aspekte regionalne saradnje kroz prizmu Berlinskog procesa, uključujući ekonomiju i trgovinu, turizam i mobilnsot radne snage, poljoprivredu i razvoj ruralnih zajednica, kao i bezbjednosne aspekte regionalne saradnje. Pojedine djelove istraživanja predstavili su prof. dr Rade Ratković, prof. dr Milan Marković, prof. dr Mehmedin Tahirović, doc. dr Milica Muhadinović i dr Martin Bojaj.

U trećem panelu „Analiza regionalne saradnje i integracija krou prizmu Berlinskog procesa: dijalog sa civilnim društvom“ učestvovali su predstavnici različitih organizacija i institucija: Milica Perišić, koordinator radnog tima za koordinaciju aktivnosti u okviru Berlinskog procesa, Kancelarija premijera Crne Gore, Dajana Cvjetkovic, ispred Centra za promociju civilnog društva iz Sarajeva, koji koordinira aktivnosti konzorcijuma koji realizuje regioanalni program Smart Balkans, Pavle Radovanović, potpredsjednik Privredne komore Crne Gore, Mišela Manojlović, Generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore i Edin Koljenovic, Šef kancelarije RYCO za Crnu Goru.

Završni blok bio je posvećen sumiranju ključnih preporuka za Crnu Goru u kontekstu jačanja regionalne saradnje, afirmacije Berlinskog procesa i jačanja politike dobrosusjedstva na putu evropskih integracija, koje je saopštila prof. Gordana Đurović, ispred projektnog tima Crnogorske panevropske unije.

Konferencija je ponudila niz konkretnih preporuka i rješenja koja mogu biti korisne kreatorima politika u Crnoj Gori u unapređenju regionalne i dobrosusjedske saradnje, sa fokusom na jačanje pozicije Crne Gore i dinamiziranje njenog evrointegracionog puta.