Predsjednica CPEU izabrana je za jednog od 131 počasnog „člana iz zemalja proširenja“ ECM i EESC

Predsjednica CPEU izabrana je za jednog od 131 počasnog „člana iz zemalja proširenja“ ECM i EESC

Predsjednica Crnogorske Panevropske unije, prof. Gordana Đurović, izabrana je za jednog od 131 počasnog „člana iz zemalja proširenja“ (ECM) Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC). „Član kandidat za proširenje“ je počasna titula koja pokazuje podršku i poštovanje prema predstavnicima civilnog društva u zemljama kandidatima za članstvo u EU, a da im se ne dodeljuje status člana EESC.
Počasni članovi EESC iz zemalja proširenja:
– učestvovaće u cijelom procesu izrade pojedinih mišljenja EESC: od studijskih grupa (gde bi mogle da daju doprinos, razumiju, analiziraju i komentarišu predloge) do sastanaka sekcija i plenarnih sjednica, kojima se završava proces razvoja mišljenja EESC-a;
– pružiće doprinos u procesu izrade nekoliko odabranih mišljenja EESC (zakonodavnih, istraživačkih ili samoinicijativnih) o temama u kojima je njihovo učešće posebno relevantno, kao što su važna zakonodavna mišljenja vezana za proširenje, mišljenja o pitanjima panevropske i globalne važnosti i glavna mišljenja EESC opšte prirode;
– ECM će takođe učestvovati na posebnom plenarnom zasijedanju o proširenju, koji bi imao za cilj da se sagleda implementacija inicijative, ali bi u isto vrijeme bio i prilika da se izvrši „suštinska provjera civilnog društva o stanju ljudskih prava i demokratije“ u zemljama proširenja i procijne uslove za civilno društvo u zemljama kandidatima za članstvo u EU.