Crna Gora napreduje na evropskom putu: Usvojeni ključni sporazumi u okviru Berlinskog procesa

Crna Gora napreduje na evropskom putu: Usvojeni ključni sporazumi u okviru Berlinskog procesa

Zadovoljstvo nam je što je Skupština Crne Gore usvojila tri sporazuma iz Berlinskog procesa na sjednici od 18. decembra 2023. godine: Sporazum o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu sa ličnom kartom, Sporazum o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore stomatologije i arhitekte u kontekstu Cetralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini i Sporazum o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja na Zapadnom Balkanu.
Njihovo usvajanje doprinijeće ubrzanju evropskog puta Crne Gore, ali i unapređenju regionalne saradnje. Građani Crne Gore će imati priliku ostvarivati brojne benefite koji proističu iz primjene ovih sporazuma.