Prvi tematski seminar – „Bezbjednosni aspekti regionalnih integracija“ – Smart Balkans

Prvi tematski seminar – „Bezbjednosni aspekti regionalnih integracija“ – Smart Balkans

Prvi tematski seminar – „Bezbjednosni aspekti regionalnih integracija“ počeo je u 9.00h. Fokus ovog seminara bili su bezbjednosni aspekti regionalnih integracija, te predstavljanje rezultata istraživanja u toj oblasti. Ovaj seminar će doprinijeti dubljoj analizi bezbjednosnih implikacija Berlinskog procesa i alternativnih regionalnih inicijativa, identifikovanju potencijalnih prijetnji i rizika, i razvoju strategija za unaprjeđenje regionalne bezbjednosti i stabilnosti.
Govornici su bili:
•         Žana Špadijer, načelnica Direkcije za međunarodnu saradnju, Direktorat za politiku odbrane, Ministarstvo odbrane
•         Sergej Mučalica, generalni direktor Direktorata za međunarodnu saradnju, Ministarstvo unutrašnjih poslova
•         Prof. dr Mehmedin Tahirović (predstavljanje rezultata istraživanja)
•         Prof. dr Srđan Darmanović, Univerzitet Crne Gore, Fakultet političkih nauka
•         Admiral Dragan Samardžić, Atlantski savez Crne Gore
Fasilitator: Prof. dr Gordana Đurović
Akcenti sa tematskog seminara: Regionalni saradnja, Berlinski proces i pitanja bezbjednosti, Crnogorska panevropska unija 4.4.2024.
Prof Gordana Đurović
Prednosti Berlinskog procesa u odnosu na alternativne regionalne inicijative su evidentne, polazeći od njegove inkluzivnosti, ali i prisustva EU i njenih država članica u svim aspektima saradnje. To je garant da će regionalna saradnja značiti put ka EU standardima u svim oblastima, pa i u pitanjima bezbjednosti.
Prof Mehmedin Tahirović
Ključni prioriteti Berlinskog procesa postavljeni 2014. godine – rješavanje otvorenih bilateralnih i unutrašnjih pitanja, kao i postizanje pomirenja unutar i između društava u regionu treba ne samo da ostanu, već i da ojačaju.
Prof Srđan Darmanović
Svijet se suštinski izmjenio u odnosu na 2014.godinu, kada je Berlinski proces stvoren. Za Zapadni Balkan i za EU je danas pitanje članstva ovih zemalja od vitalnog značaja.
Admiral Dragan Samardžić
Mi u Crnoj Gori nemamo sistem bezbjednosti, imamo pojedine segmente, koji rade povremeno manje ili više uspješno.