Predsjednica CPEU, Prof. dr Gordana Đurović učestvovala je na konferenciji: “Perspektive plana rasta za Zapadni Balkan i osnaživanje Berlinskog procesa“

Predsjednica CPEU, Prof. dr Gordana Đurović učestvovala je na konferenciji: “Perspektive plana rasta za Zapadni Balkan i osnaživanje Berlinskog procesa“

Predsjednica CPEU, Prof. dr Gordana Đurović učestvovala je na konferenciji: “Perspektive plana rasta za Zapadni Balkan i osnaživanje Berlinskog procesa“.
Konferencija je održana u Beogradu, 21. februara 2024, u organizaciji Centra za spoljnu politiku i Hans Seidel Fondacije pod nazivom „Perspektive plana rasta za Zapadni Balkan i osnaživanje Berlinskog procesa“.
Učesnici Konferencije o perspektivama rasta za Zapadni Balkan smatraju da je EU zainteresovana za razvoj ovog dijela Evrope, te da su u najavi neke nove perspektive za zemlje koje žele da napreduju na putu evropskih integracija.
Učestvujući na panelu pod nazivom „Plan rasta za Zapadni Balkan – Perspektive i Izazovi“, prof. dr Gordana Đurović je istakla ključne strategije i smjernice koje bi mogle doprinijeti ekonomskom razvoju regiona. Fokusirajući se na pitanja infrastrukture, investicija i regionalne saradnje, Đurović je naglasila važnost zajedničkog pristupa u rješavanju izazova i ostvarivanju ciljeva. Njen doprinos je bio od suštinskog značaja u razmatranju konkretnih koraka ka unapređenju ekonomske stabilnosti i povećanju konkurentnosti Zapadnog Balkana u globalnom kontekstu.
Video zapis konferencije dostupan je na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=mnHGInvdit4