Drugi tematski seminar – „Berlinski proces i alternativne regionalne incijative iz ugla ekonomske saradnje i trgovine: pozicija Crne Gore“ – Smart Balkans

Drugi tematski seminar – „Berlinski proces i alternativne regionalne incijative iz ugla ekonomske saradnje i trgovine: pozicija Crne Gore“ – Smart Balkans

Drugi tematski seminar – „Berlinski proces i alternativne regionalne incijative iz ugla ekonomske saradnje i trgovine: pozicija Crne Gore“ je počeo u 12.30 h. Na seminaru su predstavljeni rezultati sprovedenog istraživanja na temu regionalne saradnje i pozicije Crne Gore, iz ugla ekonomske saradnje i trgovine. Kroz panel diskusiju analiziraće se regionalna trgovina, inicijative i međunarodni ugovori, barijere trgovini, te istaći prednosti Berlinskog procesa i kreiranja zajedničkog regionalnog tržišta u odnosu na alternativne regionalne inicijative za ekonomsku saradnju.

Govornici će biti:

· Ivona Savićević, v.d. Generalne direktorice Direktorata za međunarodnu saradnju, evropske integracije i implementaciju EU fondova u Ministarstvu ekonomskog razvoja

· dr Milica Muhadinović (predstavljanje rezultata istraživanja)

· Pavle Radovanović, Potpredsjednik Privredne Komore Crne Gore

· Vesna Daković, Montenegro Business Alliance, MBA

Fasilitator: Prof. dr Gordana Đurović

Akcenti sa drugog tematskog seminara

Prof Gordana Đurović
S obzirom na nizak nivo konkurentnosti naše ekonomije i stepen iskorišćenosti resursa i izvoznog potencijala, neophodno je ojačati sve instrumente spoljnotrgovinske politike, agrobudžet, programe za rast konkurentnosti i inovacija – u cilju podsticanja proizvodnih sektora, rasta izvoza i smanjenja uvozne zavisnosti. Iako treba da bude partner u daljoj liberalizaciji regionalne trgovine i evrointegracionog puta pod inicijativama Berlinskog procesa – Crna Gora, kao i svaka zemlja, treba da balansira svoju politiku zaštite potrošača, sa politikom podsticaja svojih proizvođača.
dr Milica Muhadinović
Raditi na daljoj diversifikaciji crnogorske ekonomije, kako bi se ojačala konkurentnost i osnažio izvoz za koji postoji neiskorišćen potencijal. Podizanje nivoa svijesti o BP i njegovoj inkluzivnosti.
mr Ivona Savićević
Prilikom definisanja naših reformskih ekonomskih prioriteta u segment unaprjeđenja poslovnog ambijenta kroz tzv. Plan rasta, važno je da se oni reflektuju ka realnim potrebama crnogorske privrede.
Pavle Radovanović
Evropska komisija poziva CEFTA strane, Regionalni savjet za saradnju, Komorski investicioni forum ( pod Berlinskim procesom ) da se aktivno uključe u izradu novog Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište 2025-2028, kako bi isti i bio glas poslovne zajednice.
Vesna Daković
Kroz Berlinski proces ispunjavamo zahtjeve i standard EU tržišta, jačamo naše privredne subjekte za poslovanje na EU tržište i čuvamo zdravlje naših građana. Open Balkan inicijativa, sa druge strane, ide u smjeru koji je suprotan EU integracijama i strateškom spoljnopolitičkom cilju Crne Gore, a to je pristupanje Uniji.