Osamnaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva Evropske unije i Crne Gore održan u Podgorici

Osamnaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva Evropske unije i Crne Gore održan u Podgorici

Osamnaesti sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva Evropske unije i Crne Gore (ZKO), koji je održan 16. aprila u Podgorici, poslao je jasnu poruku institucijama EU da je Crna Gora čvrsto posvećena da postane 28. članica EU do 2028.
Kopredsjedavajući ZKO, član Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC) Decebal-Štefanita Padure i profesorica Gordana Đurović iz Crnogorske panevropske unije, podsjetili su da je uloga ZKO da omogući organizacijama civilnog društva da prate proces pregovora i dostavljaju preporuke Vladi Crne Gore i institucijama EU u cilju unaprjeđenja pregovaračkog procesa.
Na kraju sastanka je usvojena Zajednicka deklaracija ZKO , koja će biti upućena Odboru za stabilizaciju i pridruživanje, Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje, Evropskoj službi za spoljne poslove, Evropskoj komisiji i Vladi Crne Gore.