U saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung uspješno realizovan seminar na temu „Hajde da govorimo o Evropi: Duh i ideje“ u Budvi 24-25 Mart 2018