BTD PROJEKAT U OBLASTI POLITIKE KONKURENCIJE

BTD PROJEKAT U OBLASTI POLITIKE KONKURENCIJE

Crnogorska panevropska unija sprovodi projekat „Prema pregovorima u oblasti politike konkurencije: izazovi za Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru“ u periodu od januara do decembra 2020. godine. Projekat je finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju, Njemačkog Maršalovog Fonda i Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu.

Ovaj projekat ima za cilj da:

  • doprinese boljoj pripremi Sjeverne Makedonije, Republike Srbije i Crne Gore za pristupne pregovore sa EU u oblasti politike konkurencije (Poglavlje 8);
  • da stvori pozitivan uticaj na institucionalne reforme u oblasti politike konkurencije u ovim zemljama;
  • podrži inicijativu OCD-a usmjerenu ka EU integraciji – proces  fokusiran na pregovaranje Poglavlje 8;

 Aktivnosti preduzete u funkciji ostvarenja cilja su:

  • angažovanje ekspertskog tima iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske;
  • kreiranje Brošure usredsređene na politiku konkurencije, sa jasnim preporukama za kreatore politike; biće dostupna i engleska verzija;
  • organizacija Regionalne konferencije u Crnoj Gori, u septembru 2020. godine, sa učešćem predstavnika pregovaračkog tima iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije i ostalih zainteresovanih strana;
  • organizovanje par predavanja na Univerzitetu Crne Gore na temu politike konkurencije;
  • komunikacione i diseminacione aktivnosti preko sajta Crnogorske panevropske unije, kao i kroz društvene mreže (Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin) i objavama u medijima.

Ključni rezultati:

– Objavljen člank na Portalu “European Western Balkans”i u originalu na Portalu RTCG, tema: “Đurović: Otvaranje poglavlja 8 potvrda otvorenih vrata EU”, 29.06.2020. Dostupno na: https://panevropa.me/video-predsjednica-cpeu-djurovic-otvaranje-poglavlja-8-potvrda-otvorenih-vrata-eu-za-crnu-goru/

–  Youtube prenos CPEU regionalne konferencije u oblasti politike konkurencije na link-u https://www.youtube.com/watch?v=pqQ-Zblw9dY&feature=youtu.be

– ODRŽANA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA U OBLASTI POLITIKE KONKURENCIJE U HOTELU HILTON, pogledajte izvještaj sa konferencije (video i slike) na: https://panevropa.me/odrzana-medjunarodna-konferencija-u-oblasti-politike-konkurencije-u-hotelu-hilton/

-Brošura u oblasti politike konkurencije prikazana kroz prespektive iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske sa osvrtom na uticaj COVID-19 pandemije, Brosura_NSMcompete_konferencija_cg_29 oktobar 2020

– Predavanja u oblasti politike konkurencije na Ekonomskom Fakultetu i Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore, Decembar 2020, prisustvovalo 156 studenata  preko ZOOM aplikacije:

I Predavanje https://youtu.be/jWccF6fXG2k

II Predavanje https://youtu.be/XgxGDZ19buM