BTD PROJEKAT U OBLASTI POLITIKE KONKURENCIJE

BTD PROJEKAT U OBLASTI POLITIKE KONKURENCIJE

Crnogorska panevropska unija sprovodi projekat „Prema pregovorima u oblasti politike konkurencije: izazovi za Sjevernu Makedoniju, Srbiju i Crnu Goru“ u periodu od januara do decembra 2020. godine. Projekat je finansiran od strane The Balkan Trust for Democracy – projekat German Marshall Fund, i podržan od strane ambasade Norveške.

Ovaj projekat ima za cilj da:

  • doprinese boljoj pripremi Sjeverne Makedonije, Republike Srbije i Crne Gore za pristupne pregovore sa EU u oblasti politike konkurencije (Poglavlje 8);
  • da stvori pozitivan uticaj na institucionalne reforme u oblasti politike konkurencije u ovim zemljama;
  • podrži inicijativu OCD-a usmjerenu ka EU integraciji – proces  fokusiran na pregovaranje Poglavlje 8;

 Aktivnosti preduzete u funkciji ostvarenja cilja su:

  • angažovanje ekspertskog tima iz Crne Gore, Srbije, Sjeverne Makedonije i Hrvatske;
  • kreiranje Brošure usredsređene na politiku konkurencije, sa jasnim preporukama za kreatore politike; biće dostupna i engleska verzija;
  • organizacija Regionalne konferencije u Crnoj Gori, u septembru 2020. godine, sa učešćem predstavnika pregovaračkog tima iz Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije i ostalih zainteresovanih strana;
  • organizovanje par predavanja na Univerzitetu Crne Gore na temu politike konkurencije;
  • komunikacione i diseminacione aktivnosti preko sajta Crnogorske panevropske unije, kao i kroz društvene mreže (Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin) i objavama u medijima.

– Objavljen člank na Portalu “European Western Balkans”i u originalu na Portalu RTCG, tema: “Đurović: Otvaranje poglavlja 8 potvrda otvorenih vrata EU”, 29.06.2020. Dostupno na: https://panevropa.me/video-predsjednica-cpeu-djurovic-otvaranje-poglavlja-8-potvrda-otvorenih-vrata-eu-za-crnu-goru/