RYCO projekat u oblasti demokratije i identiteta – MULTIYOU

RYCO projekat u oblasti demokratije i identiteta – MULTIYOU

Projekat Crnogorske panevropske unije „Multidimenzionalni aspekti demokratije i identiteta: Dijalog i učenje mladih u vrijeme pandemije COVID-19“ (MULTIYOU), podržan od Regionalne kancelarije za saradnju mladih za period februar – septembar 2021.

Opšti cilj ovog projekta je adresiranje pitanja mladih vezanih za demokratske i identitetski naslijeđene narative u vrijeme pandemije COVID-19 obezbjeđivanjem sigurnog okruženja za međukulturni dijalog, učenje i saradnju među različitim mladim ljudima iz multikulturnih zajednica u okviru četiri uključene države sa Zapadnog Balkana.

Glavne aktivnosti projekta:

 • Google anketa (ispitanici – mladi iz 4 zemlje Zapadnog Balkana – AL, BA, ME i RS)
 • Regionalna ljetnja škola o višedimenzionalnim aspektima demokratije i identiteta među mladima na Zapadnom Balkanu. Sastoji se od: panela, predavanja, radionica, diskusija i izleta
 • Brošura – mišljenje i preporuke zasnovane na anketi i školskim diskusijama (autori: stručnjaci, predstavnici različitih sektora i učesnici – mladi)
 • Komunikacija projektnih aktivnosti (web stranica, društvene mreže i druge: učešće na drugim konferencijama, TV debate, seminari, intervjui za medije itd.)

Uticaj projekta (glavni srednjoročni ciljevi projekta):

 • Poboljšani interkulturni dijalog među mladima i između mladih i drugih relevantnih aktera (kreatori politike, NVO, biznis, mediji i drugi lokalni partneri)
 • Doprinio procesima učenja i razumijevanja mladih povezanih sa stvaranjem inkluzivnih, multikulturnih i demokratskih društava
 • Podsticao pomirenje mladih razmjenom iskustava i saradnjom
 • Podignuta svijest o demokratskim i identitetskim pitanjima i njihovom uticaju na mlade

Broj direktno ciljanih ljudi: Anketa (Google forma) – oko 500 ispitanika, Škola – 24 učesnika – mladi, 10 predavanja / govornika; Brošura – podijeljena na više od 100 relevantnih adresa. Više od 600 ljudi. Ukupno projekat doseže do više od 1000 ljudi.

Partneri na projektu:

 • Opservatorija za prava dece i omladine (Albanija)
 • Centar za spoljnu politiku (Srbija)
 • Panevropska unija Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina)

Istorija projektnih aktivnosti:

 1. Potpisivanje ugovora: https://panevropa.me/en/mpeu-signed-contract-on-financing-project-multiiou-vith-regional-iouth-cooperation-office/