PREDSJEDNICA CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE GORDANA ĐUROVIĆ NA SASTANKU ZAJEDNIČKOG KONSULTATIVNOG ODBORA EU I CRNE GORE (ZKO)

PREDSJEDNICA CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE GORDANA ĐUROVIĆ NA SASTANKU ZAJEDNIČKOG KONSULTATIVNOG ODBORA EU I CRNE GORE (ZKO)

Članovi Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta (EESC) i predstavnici crnogorskog civilnog društva održali su 1. marta 14. sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora EU i Crne Gore (ZKO). Predsjednica Crnogorske panevropkse unije i članica crnogorske delegacije u Zajedničkom konsultovanom odboru (ZKO), Gordana Đurović učestvovala je na ovom sastanku.  Sastanak ZKO-a je bio posvećen razmatranju trenutnog statusa u odnosima EU – Crna Gora, uključujući Izvještaj za Crnu Goru 2020, odgovor države na pandemiju Covid 19, kao i stanje civilnog društva u Crnoj Gori.

Sastanak su otvorili kopredsjedavajući sa EU i crnogorske strane, Andrej Zorko i Pavle Radovanović.

U radu su učestvovali i glavna pregovaračica Crne Gore sa Evropkom unijom, Zorka Kordić, šefica Delegacije EU u Crnoj Gori, Kristina Oana Popa, zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za proširenje i politiku susjedstva EK, Barbara Hesus Žimeno, direktorica Politikon mreže, Jovana Marović, predstavnica EK, Tatjana Romon i predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori, Ana Marigueza.

Na kraju sastanka članovi i članice Zajedničkog konsultativnog odbora Evropske unije i Crne Gore usvojili su Zajedničku deklaraciju.

Prof. dr Gordana Đurović pripremila je Izvještaj o stanju civilnog društva u Crnoj Gori i prezentaciju.