Jean Monnet TISIM projekat 2018-2019

Jean Monnet TISIM projekat 2018-2019

ERASMUS + JEAN MONNET PROJECT 2018

Crnogorska panevropska unija (CPEU)

Naziv projektaUN Agenda 2030 – EU Agenda 2025:

Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori”

Crnogorska panevropska unija je dobila grant (Erasmus + Jean Monnet Action 2018) za sprovođenje projekta „UN Agenda 2030-EU Agenda 2025: Kroz integraciju prema održivosti u Crnoj Gori“ (TISIM) u periodu od septembra 2018 do avgusta 2019 godine, koji će se bazirati na dvije glavne razvojne agende Crne Gore, i to: ostvariti ciljeve održivog razvoja kroz sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja 2030 i postati članica Evropske unije u perspektivi 2025. UN 2030 Agenda je plan djelovanja za ljude, planetu i prosperitet koji se temelji na postizanju ciljeva održivog razvoja, dok se proces EU integracije temelji na postizanju kriterijuma za pristupanje definisanim u pregovaračkim poglavljima i povezanim mjerilima. Ove dvije agende su komplementarne.

Projekat je podržan i od Ministarstva javne uprave Crne Gore (kofinansiranje).

Ciljevi TISIM projekta:

  • Bolja komunikacija tema vezanih za održivi razvoj između crnogorske istraživačke zajednice, međunarodnih stručnjaka za životnu sredinu, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Zavoda za statistiku Crne Gore i drugih državnih i lokalnih vlasti;
  • Mjerenje napretka u sprovođenju Nacionalne strategije održivog razvoja kroz izabrane indikatore SDG i izračunavanje ekološkog otiska
  • Promovisanje diskusije o politici u kontekstu evropskih integracija – s posebnim naglaskom na pregovaračko Poglavlje br. 27 – životna sredina;
  • Kampanje podizanja svijesti mladih generacija za ozelenjavanje crnogorske ekonomije i promjene u svakodnevnom životu kroz vježbe izračunavanja pojedinačnih otisaka;
  • Važan uticaj na kvalitet nastave na sličnim temama (za ključne članove Univerziteta u Crnoj Gori)

Ciljne grupe: Studenti (prvi ciklus i drugi ciklus), mladi istraživači, predstavnici resornih ministarstava i agencija uključeni u implementaciju NSOR 2030, proizvođači statističkih podataka, predstavnici nevladinog sektora, predstavnici Parlamentarnog odbora za evropske integracije, predstavnici lokalne samouprave, partneri CPEU, učenici srednjih škola, javnost putem diseminacije projektnih aktivnosti;

Aktivnosti TISIM Jean Monnet projekta:

1. Organizacija tri međunarodne konferencije održivog razvoja u Crnoj Gori pod nazivom “ Izgradnja održive budućnosti za Crnu Goru kroz proces pristupanja EU i ciljeve održivog razvoja“ (Podgorica, 30. novembar – 1. decembar 2018; Tivat, 1.-2. februar 2019; Berane 17.-18. jun 2019)

 Prva međunarodna konferencija održivog razvoja u PodgoriciPogledati OVDJE i OVDJE

⇒Druga međunarodna konferencija održivog razvoja u Tivtu⇒ Pogledati OVDJE

              ⇒ Treća konferencija održivog razvoja u Beranama ⇒ Pogledati OVDJE

2. Izračunati pokazatelj ekološkog otiska za relevantnu godinu

3. Dva naučna rada objavljena u međunarodnim naučnim časopisima:

a) „Razvojni okvir Crne Gore: UN 2030 i EU 2025

b) „Misli na globalnom nivou, djeluj lokalno: sprovođenje ciljeva održivog razvoja u Crnoj Gori

4. Širenje projektnih aktivnosti putem zvanične CPEU veb stranice i zvaničnih društvenih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn)

5. Povezane aktivnosti i druga sredstava komunikacije koje koristi projekat: učešće ključnih članova osoblja u drugim političkim debatama, na TV debatama, intervjuima za lokalne medije itd.

Projektni tim:

Prof. dr Gordana Đurović

Dr Alessandro Galli

Mr Jelena Knežević

Mr Teodora Lađić

 Mr Milica Muhadinović

Radovan Ognjenović, Spec.sci