VIŠEGRAD FOND PROJEKAT – Višegradska grupa podržava Crnu Goru i Srbiju u pripremama za regionalnu politiku EU