PANEUROPEAN JUBILEE-CONGRESS 1926/2016

PANEUROPEAN JUBILEE-CONGRESS 1926/2016

Haus der Industrie, Beč
6. oktobra, održan je Panevropski jubilarni kongres 1926/2016, koji obilježava 90 godina nakon prvog Panevropskog kongresa 1926. godine, održan u Beču. Ovaj značajan događaj, kojem je prisustvovalo veliki broj stranih zvaničnika iz evropskih političkih, intelektualnih, kulturnih i naučnih zajednica, trajao je tri dana i predstavljao je neku vrstu nastavka prvog kongresa, u trenutku kada je EU i ostatak Evrope na tački zaokreta, suočeni sa mnogim izazovima u svojoj budućnosti.