ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA NJEMAČKE PANEVROPSKE UNIJE