PREDSJEDNIK SKUPŠTINSKOG ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ODRŽAO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE

PREDSJEDNIK SKUPŠTINSKOG ODBORA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE ODRŽAO SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE

Predsjednik skupštinskog Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović održao je danas sastanak sa predstavnicima Crnogorske panevropske unije – predsjednicom prof. dr Gordanom Đurović, potpredsjednicima prof. Đorđem Raičevićem i mr Rajkom Uskokovićem i generalnim sekretarom mr Vladanom Lalovićem. Predsjednik Vuksanović upoznao je sagovornike sa nadležnostima i aktivnostima Odbora u kontekstu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te istakao da je Crna Gora jedina država u regionu koja ima pozitivnu praksu učešća organizacija civilnog sektora u pristupnim pregovorima. Kako je on kazao, dodatnu vrijednost ovom procesu daje upravo istinska posvećenost svih aktera usvajanju evropskih principa i modela življenja. Predsjednica Crnogorske panevropske unije Gordana Đurović predstavila je trenutne aktivnosti ove organizacije, kao i planove za buduće projekte iz oblasti ekonomije, kulture i informisanja, u kontekstu pristupanja Crne Gore EU. Iskazala je punu spremnost ove organizacije za saradnju sa državnim institucijama, kroz konsultacije, organizaciju događaja i druge aktivnosti od zajedničkog interesa. Na sastanku je dogovoreno učešće predsjednika Vuksanovića na konferenciji koja će se održati povodom obilježavanja prve godišnjice od osnivanja Crnogorske panevropske unije.