PANEVROPSKIM MAJSKIM PANELOM OBILJEŽENA PRVA GODIŠNJICA RADA CPEU

PANEVROPSKIM MAJSKIM PANELOM OBILJEŽENA PRVA GODIŠNJICA RADA CPEU

Crnogorska panevropska unija (CPEU) i Kulturno – informativni centar “Budo Tomović” (KIC) organizovali su veoma uspješan “Pane-Evropski majski panel” posvećen Evropskoj uniji, panevropskom pokretu i procesu evropskih integracija Crne Gore, a povodom godišnjice osnivanja CPEU. Prof. dr Gordana Đurović, predsjednica CPEU podsjetila je da ovih dana obilježavamo pet godina pregovora sa EU ističući da bi tokom integracinog procesa trebalo da nas interesuje prvenstveno da se kvalitetno pripremimo za evropske standarde u pregovaračkim oblastima, da se dobro pripremamo za buduće članstvo u svim oblastima u kojima pregovaramo, a ne kad ćemo pregovore okončati. Đurovićeva je podsjetila da je lijepo da je u Međunarodnoj panevropskoj uniji i država Crna Gora, u društvu više od 30 evropskih zemalja, a da će Crnogorska panevropska unija nastaviti da širi mrežu strateških partnerstava sa institucijama u zemlji, kao na primjer sa KIC-om, sa kojim je realizovan ovako lijep panel kao prvi zajednički projekat. O istorijskom kontekstu, ciljevima i vrijednostima Panevropske unije govorio je generalni sekretar CPEU mr Vladan Lalović, ukazavši da je evropska ideja istorijski utemeljena te da je ujedinjenje Evrope dugotrajan proces koji treba da doprinese boljem standardu života svih građana, već i vjerovanje i ubjeđenje da je najprosperitetnije i najhumanije živjeti i baštiniti vrijednosti mira, solidarnosti, tolerancije, suživota u jedinstvu različitosti, što mora prihvatiti svako civilizovano društvo koje želi biti dio jedne savremene i prosvijećene zajednice.

Evropska unija nije samo proces koji treba da doprinese boljem standardu života svih građana, već i vjerovanje i ubjeđenje da je najprosperitetnije i najhumanije živjeti i baštiniti vrijednosti mira, solidarnosti, tolerancije, suživota u jedinstvu različitosti, što mora prihvatiti svako civilizovano društvo koje želi biti dio jedne savremene i prosvijećene zajednice.

Poslanik u Skupštini Crne Gore i predsjednik parlamentarnog Obora za evropske integracije Adrijan Vuksanović govorio je o značaju integracionog procesa, o važnoj ulozi koju u tom procesu ima Parlament, naglasivši da su prilikom nedavne posjete slovačkim kolegama dobili lijep kompliment, da je Crna Gora ne samo lider u evropskim integracijama nego lokomotiva tog procesa u regionu. Direktorica KIC-a mr Snežana Burzan, istakla je da KIC njeguje otvoreni kulturni koncept, promoviše bogatstvo kulturnih različitosti Crne Gore, te promoviše tekovine evropske civilizacije koje podrazumijevaju pravo na različitost i pravo da se svako u svom domenu umjetničkog stvaralaštva izrazi onako kako misli da treba. KIC je predvodnik u plasiranju novih kulturnih koncepata, saradnji sa NVO-ima i međunarodnim organizacijama i jedina javna ustanova kuture u državi koja je dobila specijalno priznanje za doprinos opštem dobru ISKRA, zaključila je Burzan.

Fasilitatorka panela bila je mr Milica Muhadinović ispred Organizacije mladih Crnogorske panevropske unije, uz pratnju mladog gitarskog dua – Matija Đukić i Anja Vujačić.