ODRŽANA I REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE

ODRŽANA I REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE

Večeras je u prepunoj sali KIC „Budo Tomović“ u Podgorici održana I redovna skupština CPEU, na kojoj je prisustvovalo preko sedamdeset članova, prijatelja i gostiju. Skupštinu je otvorila predsjednica CPEU prof. dr Gordana Đurović. Nakon usvajanja dnevnog reda, izvještaj o radu sa finansijskim dijelom skupštini je podio generalni sekretar CPEU mr Vladan Lalović. U izvještaju, između ostaloga, konstatovano da je CPEU imala značajan broj aktivnosti i uspješno ispunila planske zadatke u protekloj godini. Izvještaj je jednoglasno prihvaćen od prisutnih članove skupštine. Potpredsjednik Dragan Jočić je posvetio svoje izlaganje organizacionim pitanjima i dinamici rada upravnih tijela CPEU. Predsjednica Đurović je potom podnijela okvirni plan rada za narednu godinu sa primarnim smjernicama.

U cilju daljeg dinamiziranja rada u sastav Predsjedništva CPEU delegirani su novi članovi. Takođe je Skupština, u skladu sa odredbom Statuta, ovlastila Predsjedništvo da formira i predloži sastav novog tijela – Savjet CPEU, njegove nadležnosti, kao i predsjedavajućeg Savjetom. U svojstvu gostiju i prijatelja CPEU Skupštini su prisutvovali predsjednik Opštine Danilovgrad Branislav Brano Đuranović, predsjednik Skupštine Glavnog Grada dr Đorđe Suhih i dekan Fakulteta političkih nauka Univerziteta Crne Gore prof. dr Saša Knežević. Pozdravnim pismom podrške uspješnom radu delegata obratili su se predsjednik i generalni sekretar Međunarodne Pan-Evropske unije g-din Alan Teranoar i prof. dr Pavo Barišić, kao i predsjednici Paneuropske unije Bosne i Hercegovine Vanja Gavran i Slovenačkog panevropskog pokreta dr Laris Gaiser.

Skupom je moderirala Lahira Duraković, koji je završen prigodnom koktelom uz male varijacije na gitari mladog i darovitog muzičara Matije Đukića.

 

Pozdravna pisma povodom I. redovne Skupštine CPEU – možete preuzeti ovdje (IPEU, Hrvatska PEU, Slovensko panevropsko gibanje)
International Paneuropean Union 
1 rue Saint Léon – 67000 STRASBOURG
Paris / Zagreb, 28 June 2017
Subject: Letter of Support and Congratulation to the Montenegrin Paneuropean Union
Dear Ms President Đurović,
Dear Mr Secretary General Lalović,
Dear Participants of the General Assembly of the Montenegrin Paneuropean Union,
Dear Paneuropean Friends!
On behalf of the International Paneuropean Union, we would like to express our sincere congratulation and support to the Montenegrin Paneuropean Union on the occasion of its first ordinary General Assembly.
The Montenegrin Paneuropean Union is the youngest member organisation of the oldest movement for the united Europe, of the International Paneuropean Union. It was granted the status of the acting member of the International Paneuropean Union, on the Council of the Presidency on 28 May 2016 in Sarajevo.
The International Paneuropean Union and its member organisations have a main goal and task of promoting and defending a free, united, strong, solidary, and independent Europe.
The Montenegrin Paneuropean Union has a special task of helping Montenegro to become a full-fledged member of the European Union. The International Paneuropean Union will support you in fulfilling your important mission and help the European Union in its enlargement to the countries of the South-East Europe.

Dear Paneuropean friends, please accept the assurances of our highest consideration.
AlainTERRENOIRE, President
Prof Pavo BARIŠIĆ, PhD, Secretary General     
_______________________________________________________                                                           
Predmet: Pismo podrške i čestitka Crnogorskoj panevropskoj uniji
Poštovana gospođo Đurović,
Poštovani gospodine Generalni sekretaru Lalović,
Poštovani učesnici Generalne skupštine Crnogorske panevropske unije,
Dragi Panevropski prijatelji!
U ime Međunarodne panevropske unije, želimo iskreno čestitati i podržati Crnogorsku panevropsku uniju povodom njene prve redovne Generalne skupštine.
Crnogorska panevropska unija je najmlađa organizacija članica najstarijeg pokreta za jedinstvenu Evropu, Međunarodne panevropske unije. Dobila je status člana Međunarodne panevropske unije, na Savjetu predsjedništva 28. maja 2016. godine u Sarajevu.
Međunarodna panevropska unija i njene članice imaju glavni cilj i zadatak promovisanje i odbranu slobodne, jedinstvene, jake, solidarne i nezavisne Evrope.
Crnogorska panevropska unija ima poseban zadatak da pomogne Crnoj Gori da postane punopravni član Evropske unije. Međunarodna panevropska unija će vas podržati u ispunjavanju vaše važne misije i pomoći Evropskoj uniji u proširenju na zemlje jugoistočne Evrope.
Dragi Panevropski prijatelji, molimo vas da primite izraz našeg velikog poštovanja.

SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE
Cesta v Prod 90, SI-1000 LJUBLJANA
[email protected] www.panevropa.si www.euforeignpolicy.eu
Ljubljana, 28. 6. 2017

Dragi panevropski prijatelji u Crnoj Gori,
Obraćamo se vam povodom vaše Prve redovne godišnje skupštine Crnogorske panevropske unije, koja je važan događaj u djelovanju vaše organizacije. Raduje nas da se panevropska ideja razvija i raste u nama bliskoj Crnoj Gori. Naši narodi su prošli sličan put borbe za opstanak u okruženju većih susjeda i očuvali svoj nacionalni identitet, koji ćemo u globalizaronm svijetu moći u buduće sačuvati jedino u multikulturnoj evropskoj zajednici ravnopravnih naroda. Evropa naroda je upravo srž panevropske ideje, nastale prije više od devedeset godina, i koja je pravi odgovor današnjim evropskim izazovima.
Današnja kriza Evrope je zapravo kriza političkih elita, koje su izgubile kompas u birokratskim labirintima stalnog traženja kompromisa. Odgovore u traženju zdravih temelja Evrope će trebati ponovno naći u idejama ustanovitelja panevropskog gibanja Coudenhovi- Kalergija.
Ponovni institucionalni zagon Evrope se traži u oživljanju stare formule „francusko- njemačkog motora“. Kao što svaki laik zna, automobil nije ovisan samo o motoru već od svih njegovih dijelova. U primjeru Evrope su to svi njeni narodi.
Kao što je slavni španjolski filozof Jose Ortega y Gasset odgovorio na pitanje zašto se je vratio iz Amerike u Evropu: „Europa es el unico continente que tiene un contenido“. I zaista sadržaj Evropi daju različite kulture, koje ostaju originalne ali u stalnom prožimanju s drugim kulturama.
Ne postoje veliki i mali narodi, već velike i male ideje. U traženju velikih ideja i pravih odgovora na evropske izazove obje naše sestrinske organizacije mogu dati značajan doprinos evropskopj zajednici. Veseli nas, da veliku pažnju posvećujete mladima, koji su budućnost Evrope, kao što je to već ustanovio naš utemeljitelj pred više od devedeset godina.
U ime Slovenskog panevropskog gibanja SPG vam želimo uspješnu Prvu redovnu godišnju skupštinu Crnogorske panevropske unije CPEU i veselimo se suradnji naših sestrinskih organizacija.
S istim dobrim željama pozdravljamo ponositu Crnu Goru svijesnu svojih korijena, ali isto tako otvorenu Evropi i širokom svijetu.
Dr. Laris GAISER
Predsjednik SPG
I N  N E C E S S A R I I S  U N I T A S | I N  D U B I I S   L I B E R T A S | I N  O M N I B U S  C A R I T A S

PANEUROPSKA UNIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
Sarajevo, 27.5.2017                                                                                                                       Broj: 133/2017
Crnogorska paneuropska unija
Poštovana profesorice Đurović,
Prije svega, pozdravljam Vas u ime svih članova upravnih tijela Paneuropske unije Bosne i Hercegovine i koristim priliku da se zahvalim Vama lično i svim ostalim članovima crnogorske Paneurope na divnoj suradnji u dosadašnjem periodu. Osnivanjem Crnogorske paneuropske unije, Zapadni Balkan bogatiji je za još jednu organizaciju koja želi dobro svojoj zemlji, ovoj regiji i cijeloj Europi.
Sa zanimanjem smo pratili svaku vašu aktivnost i davali svoju podršku koliko smo bili u mogućnosti, a bilo nam je i zadovoljstvo ugostiti crnogorske delegacije na našim konferencijama. Izuzetna čast nam je bila i to što je Vaša organizacija zvanično primljena u paneuropsku porodicu na sjednici Međunarodne paneuropke unije koja je održana upravo u Sarajevu.
Na našoj ovogodišnjoj konferenciji u Bihaću imali smo priliku razgovarati sa glavnim tajnikom Crnogorske paneuropske unije, Vladanom Lalovićem, i ostalima iz crnogorske delegacije i s njima smo dogovorili još bližu suradnju naše dvije organizacije i, ako to okolnosti dozvole i implementaciju jednog zajedničkog projekta.
Nadamo se da će I redovna sjednica skupštine Crnogorske paneuropske unije proteći u dobrom duhu, a Vama, ostalim članovima upravnih tijela, kao i cijeloj Crnogorskoj paneuropskoj uniji, želim uspješan rad u narednom periodu.
S poštovanjem,
Predsjednik
Vanja Gavran