MEMORANDUM O SARADNJI SA OPŠTINOM TIVAT

MEMORANDUM O SARADNJI SA OPŠTINOM TIVAT

Predsjednica opštine Tivat prof. dr Snežana Matijević i predsjednica Crnogorske panevropske unije prof.dr Gordana Đurović, potpisale su 11. januara 2017. memorandum o saradnji, kojim se potpisnice – Opština Tivat i Crnogorska panevropska unija (CPEU) obavezuju na uspostavljanje dugoročne i obostrano korisne saradnje. Pomenuta saradnja će se ogledati kroz apliciranje na zajedničkim projektima i njihovoj realizaciji u okviru EU i drugih fondova, organizovanje zajedničkih konferencija, radionica, tribina i sličnih manifestacija. Pored predsjednice Đurović, potpisivanju je prisustvovao i generalni sekretar CPEU mr Vladan Lalović.
“Nadam se da će ostvarivanje ove saradnje rezultirati boljim povezivanjem i intezivnijom saradnjom opštine Tivat sa evropskim gradovima i regijama, na putu evropskih integracija”, izjavila je ovim povodom predsjednica Opštine Tivat. Naglašavajući značaj ostvarene saradnje predsjednica Panevropske unije u Crnoj Gori dr Gordana Đurović naglasila je kako nedavno osnovanu Crnogorsku panevropsku uniju očekuje uvodna međunarodna konferencija Panevropske unije, a da će prvi projekti biti usmjereni ka oblasti kulture.
Opština Tivat jedina je primorska opština sa kojom je CPEU potpisala memorandum o saradnji. CPEU osnovana 17. maja 2016. godine, kao ogranak međunarodne organizacije Panevropske unije, sa ciljem rada na prezentaciji crnogorske kulture u Evropi, kao i na prezentaciji evropskih kulturnih i civilizacijskih dostignuća u Crnoj Gori. Crnogorska panevropska unija za jedan od zadataka ima i unaprjeđenje naučnog, tehnološkog i privrednog razvoja Crne Gore, u skladu sa evropskim standardima i dostignućima, na uvođenju najviših evropskih standarda obrazovne i socijalne politike, demokratije i zaštite prirodne sredine u Crnoj Gori. Panevropska unija najstariji je međunarodni pokret koji afirmiše povezivanje evropskih država. Upravo u okviru Panevropskog pokreta nastala je i izvorna ideja ujedinjene Evrope.