KOSMOPOLITIZAM U TEMELJU EVROPSKE CIVILIZACIJE

KOSMOPOLITIZAM U TEMELJU EVROPSKE CIVILIZACIJE

Interaktivna tribina pod nazivom ,,Kosmopolitizam u temelju evropske civilizacije“ održana je 26. novembra u prostoru Galerije ljetnikovca Buća u Tivtu, u organizaciji Crnogorske panevropske unije, uz podršku Centra za kulturu Tivat.
Prisutne je pozdravio mr Vladan Lalović, generalni sekretar Crnogorske panevropske unije, koji je izrazio zahvalnost svima koji su dali doprinos u realizovanju ove tribine.

Predavanje je održao Patrik Milošević iz Međunarodne organizacije za filozofiju, kulturu i volonterstvo,, Nova Akropola„, koji je s filozofskog aspekta govorio o pojmu kosmopolitizma. Milošević ističe da ako neko sebe smatra građaninom svijeta, odnosno kosmopolitom, on ne bi trebao negirati ili zanemarivati vlastitu nacionalnost, naciju, grad, ulicu ili vlastiti identitet.

Kosmopolit je, kaže Milošević, čovjek koji je svjestan svog identiteta, koji je spoznao samog sebe, i koji zna ko je i koja je njegova uloga u svijetu. Milošević je govorio o nastanku ideje kosmopolitizma, njegovom razvoju, kao i o pojmu sreće, unutrašnjeg osjećaja individue, koji je u uskoj vezi s pojmom kosmopolitizma. On je pojasnio kakvo su viđenje o tome imali poznati filozofi, poput Aristotela te koliko je filozofija važna za naš život.