USPJEŠNO REALIZOVANA SEZONSKA ŠKOLA PAMETNE SPECIJALIZACIJE U KOLAŠINU

USPJEŠNO REALIZOVANA SEZONSKA ŠKOLA PAMETNE SPECIJALIZACIJE U KOLAŠINU

Sezonska škola pametne specijalizacije je uspješno realizovana u Kolašinu u periodu 7-13.10.2019, u organizaciji Crnogorske panevropske unije, a uz podršku i saradnju sa Ministarstvom nauke, Ministarstvom ekonomije Crne Gore i DAAD organizacijom iz Njemačke.

SEZONSKA ŠKOLA: “CRNA GORA: OD STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE 2024 DO EU AGENDE INTEGRACIJA 2025” (Montenegro: from S3.me 2024 to EI.me 2025) svojim programom je obuhvatila:
a) sva tri vertikalna prioriteta Strategije pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024 koji se odnose na: održivu poljoprivredu i lanac vrijednosti hrane, energiju i održivu životnu sredinu, održivi i zdravstveni turizam, kao i horizontalni prioritet informaciono-komunikacionih tehnologija (S3.me 2024)
b) dok se, istovremeno, cjelokupni okvir strategije smješta u evrointegracioni kontekst (Agenda evropskih integracija 2025)

Mulitisciplinarnost oblasti sezonske škole pametne specijalizacije istovremeno je i njena dodata vrijednost. Međutim, multidisciplinarnost ne ogleda se samo u oblastima koje je pokrivala, već i u strukturi ciljne grupe koja je školu pohađala, kao i predavačima koji su dali doprinos širenju znanja i iskustava u datim oblastima.
20 studentata završnih godina i 9 profesora sa 4 crnogorska univerziteta, i to:
• Univerzitet Crne Gore – Elektrotehnički fakultet, Biotehnički fakultet, Ekonomski i Filozofski Fakultet (Osjek za geografiju),
• Univerzitet Adriatik – Fakultet za turizam i biznis,
• Univerzitet Donja Gorica – Fakultet za prehrambenu tehnologiju, bezbjednost hrane i ekologiju,
• Univerzitet Mediteran – Fakultet za vizuelni dizajn.

Program Sezonske škole imao je za cilj da doprinese poboljšanju trenutnog stanja i utiče na brojnost aktivnosti koje se odnose na perspektivne naučne i tehnološke oblasti u kojima Crna Gora treba intezivno da unapređuje uslove u cilju ispunjenja kriterijuma pregovaračkog procesa u okviru evropskih integracija. Aktivnosti se odnose na ekonomsku politku, te prijeko potrebne edukacije ljudskih resursa u ovim oblastima. Ujedno, težnja je bila i da se podstaknu mladi naučnici i istraživači da posredstvom kreativnih i neformalnih vidova edukacije, se dodatno informišu i edukuju o oblastima istaknutim u Strategiji pametne specijalizacije 2019-2024 kao i o oblastima naznačenim kao bitnim za sveukupni razvoj Crne Gore.