SEZONSKA ŠKOLA

SEZONSKA ŠKOLA

Crnogorska panevropska unija uspješno je realizovala Sezonsku školu pametne specijalizacije pod nazivom “CRNA GORA: OD STRATEGIJE PAMETNE SPECIJALIZACIJE 2024 DO EU AGENDE INTEGRACIJA 2025”. Škola je organizovana u Kolašinu u periodu od 07 – 13.10.2019. godine., a podržana od strane Ministarstva nauke, Ministarstva ekonomije i DAAD organizacije iz Njemačke.

 

Škola je imala za cilj podsticanje mladih naučnika i istraživača da se, posredstvom kreativnih i neformalnih vidova edukacije, dodatno informišu, edukuju i steknu vještine iz oblasti istaknutih u Strategiji pametne specijalizacije 2019-2024, kao i bitnim za sveukupni razvoj Crne Gore. Oblasti kojima je Sezonska škola bila posvećana su: održiva privreda i inovacije za njeno unapređenje, energija i održivi razvoj sa fokusom na podizanje svijesti o primjeni i značaju u svakodnevnom životu, održivi i zdravstveni turizam kao područije za razvitak u Crnoj Gori, informacione i komunikacione tehnologije kao vertikalni prioritet, oblast neophodna za intezivan razvitak, i proces pokretanja startup-ova odnosno preduzetničkog duha. Takođe, kroz razne aktiv nosti u okviru Škole uticalo se i na razmjenu postojećeg znanja, prakse i iskustava, upoznavanje sa domaćim i svjetskim tokovima u oblasti pametne specijalzacije, te afirmaciji novih prostora i stimulacije crnogorskih istraživača u ovom domenu. Krajnji doprinos Škole jeste i jačanje saradnje izmedju predavača i mladih istraživača kako bi se radilo na razvoju novih kreativnih ideja zarad ostvarenja Vizije 2024.

Aktivnosti sprovedene u funkciji ostvarenja cilja su:

  • predavanja istaknutih crnogorskih predavača sa 4 Univerziteta u Crnoj Gori i eksperata
  • debate
  • radionice
  • filmske večeri sa debatom

Saopštenje dostupno na: https://panevropa.me/uspjesno-realizovana-sezonska-skola-pametne-specijalizacije-u-kolasinu/