SARADNJA SA KULTURNO-INFORMATIVNIM CENTROM „BUDO TOMOVIĆ“

SARADNJA SA KULTURNO-INFORMATIVNIM CENTROM „BUDO TOMOVIĆ“

Crnogorska panevropska unija (CPEU) i podgorički Kulturno-informativni centar „Budo Tomović“ će naredne dvije godine intenzivno sarađivati u oblasti kulture, aplicirati sa zajedničkim projektima u okviru Evropske unije i drugih fondova, organizovati koncerte, konferencije, radionice i tribine, što je predviđeno Memorandumom o saradnji koji su potpisale 4. aprila 2017. predsjednica CPEU-e Gordana Đurović i direktorica KIC-a „Budo Tomović“ Snežana Burzan. Burzan je izrazila zadovoljstvo što je „KIC prva institucija kulture sa kojom je CPEU uspostavila saradnju, a kojom će se otvoriti nove mogućnosti za organizovanje i realizovanje kvalitetnih umjetničkih programa u KIC-u, kako iz domena kulture, tako i onih edukativnog karaktera i od javnog interesa“. U susret obilježavanju prve godišnjice rada CPEU, predsjednica Unije, prof. dr Gordana Đurović, istakla je da  će se intenzivnom saradnjom u narednom periodu  pažnja usmjeriti na konkretne projekte u oblasti kulture i time dati dodatni impuls afirmaciji kulture u Glavnom gradu.

CPEU je prepoznao KIC kao instituciju kulture sa kojom uspješno može realizovati svoje ciljeve i prezentirati crnogorsku kulturu u Evropi, kao i evropsko kulturno stvaralaštvo u Podgorici i Crnoj Gori.