POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA NJEMAČKOM FONDACIJOM KONRAD ADENAUER STIFTUNG

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA NJEMAČKOM FONDACIJOM KONRAD ADENAUER STIFTUNG

Gospodin Norbert Beckmann-Dierkes, šef kancelarije fondacije Konrad Adenauer Stiftung za Crnu Goru, i prof. Gordana Đurović, predsjednica Crnogorske panevropska unije, danas su potpisali Memorandum o saradnji između Crnogorske panevropske unije i Konrad Adenauer Stiftung fondacije. Osnovni ciljevi koji će se ostvarivati kroz zajedničke aktivnosti odnose se na promovisanje evropskih vrijednosti i jačanje procesa evropskih integracija u Crnoj Gori kroz jačanje saradnje i dijaloga između državnih insititucija i civilnog sektora, promovisanje crnogorske kulture u Evropi, kao i evropske u Crnoj Gori, te učvršćivanje i poboljšanje dobrosusjedskih odnosa sa zemljama regiona, kao i razvoj prijateljskih odnosa i saradnje sa članicama Evropske unije.
Osnovni modaliteti buduće saradnje biće organizovanje konferencija, radionica, seminara, komunikacijskih kampanja, realizacija naučnih, obrazovnih i kulturnih projekata i drugih formi kooperacije. Prvi projekat Crnogorske panevropska unije koji će podržati KAS biće realizovan u martu sljedeće godine, a biće posvećen dijalogu o Evropi i njenim vrijednostima.

POGLEDAJTE – Jean Monnet projekat CEPES