POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA EVROPSKIH POSLOVA I CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA EVROPSKIH POSLOVA I CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE

Ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović i predsjednica Crnogorske panevropske unije prof. dr Gordana Đurović potpisali su 21. februara 2017. Memorandum o saradnji između Ministarstva evropskih poslova i Crnogorske panevropske unije. Svjesni potrebe intenzivnije i kvalitetnije saradnje između organa državne uprave i predstavnika civilnog društva u sprovođenju aktivnosti koje imaju za cilj kvalitetnije i efikasnije predstavljanje građanima koristi i obaveza koje proizilaze iz članstva u EU, kao i zadataka koji Crnoj Gori predstoje do ostvarivanja punopravnog članstva, potpisnici sporazuma su se saglasili da će se saradnja zasnivati na principima partnerstva i transparentnosti.

Saradnja će se ogledati u sprovođenju projekata od zajedničkog interesa u oblasti evropske integracije, poput organizacije zajedničkih konferencija, radionica, tribina i sličnih manifestacija od javnog značaja. Takođe, strane potpisnice će osigurati uzajamno informisanje i učešće u manifestacijama u kojima postoji zajednički interes, a kroz zajedničke i zasebno planirane promotivne aktivnosti informisati javnost o svojim zajedničkim i pojedinačnim aktivnostima vezanim uz sadržaj ovog Memoranduma. Ministarstvo evropskih poslova poziva sve zainteresovane institucije i organizacije civilnog društva na zaključivanje sporazuma o saradnji u cilju unapređenja zajedničkih aktivnosti koje će doprinijeti informisanju građana o EU i procesu pristupanja Crne Gore EU.