POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE I PRIJESTONICE CETINJE

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE I PRIJESTONICE CETINJE

Nakon radnog sastanka, uslijedila je svečanost povodom potpisivanja Memoranduma o saradnji, na kojoj je gradonačelnik Bogdanović istakao značaj uspostavljanja saradnje sa Crnogorskom panevropskom unijom.
Dozvolite mi da na samom početku izrazim uvjerenje da će zajednička saradnja dvije institucije u vremenu pred nama rezultirati konkretnim aktivnostima koje će doprinijeti širenju evropskih ideja, čime ćemo nesumnjivo pomoći i ostvarenju ključnog spoljnopitičkog cilja kojem stremi Crna Gora, a to je članstvo u Evropsku uniju. Kako smo danas dogovorili, u predstojećem vremenu biće realizovan čitav niz aktivnosti– počevši od naučnih i stručnih skupova, okruglih stolova i tribina, sve do događaja za mlade – istakao je gradonačelnik Bogdanović. Predsjednica Đurović navela je da je Prijestonica Cetinje prvi grad sa kojim je inicirano uspostavljanje saradnje, istakavši da postoji prostor za saradnju u brojnim oblastima. Moje je zadovoljstvo što smo i formalno potpisali Sporazum o saradnji između Prijestonice Cetinje i naše mlade organizacije Crnogorske panevropske unije. U regionu Crna Gora je posljednja osnovala svoju područnicu, ali Panevropska unija je jedna od najstarijih organizacija koja baštini i promoviše evropske vrijednosti. Nama je posebno drago što smo inicijativu za uspostavljanje saradnje prvo započeli sa Prijestonicom Cetinje i sada simbolično i završavamo taj krug partnerstava upravo na Cetinju. Puno je prostora za zajednički rad i nadam se da će neki od naših projekata, koji su pošli prema različitim donatorima i institucijama ne samo u Crnoj Gori nego i u našim partnerskim zemljama, kao što su zemlje regiona, ali i Francuska i Njemačka, ubrzo biti okončani, proći selekciju i moći da se na taj način realizuju.

Danas samo imali dalji razgovor o konkretizaciji naših zajedničkih aktivnosti. U našoj organizaciji postoje kadrovi različitih struka počevši od kulture, politike, prava,  ekonomije i drugih oblasti gdje postoji prostor za zajedničku saradnju – istakla je Đurović.