POČETAK SARADNJE SA FAKULTETOM POLITIČKIH NAUKA UCG

POČETAK SARADNJE SA FAKULTETOM POLITIČKIH NAUKA UCG

Crnogorska panevropska unija (CPEU) je potpisivanjem Memoranduma u Podgorici 16. februara 2017. uspostavila saradnju sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore. Memorandum su potpisali predsjednica CPEU prof. dr Gordana Đurović i dekan ove visokoškolske ustanove prof. dr Saša Knežević. Potpisivanju Memoranduma je prisustvovao i generalni sekretar CPEU mr Vladan Lalović. Ovim Memorandumom su se strane potpisnice obavezale na uspostavljanje dugoročne i obostrano korisne saradnje, koja će se ogledati kroz apliciranje na zajedničkim projektima i njihovoj realizaciji u okviru EU i drugih fondova, organizovanje zajedničkih konferencija, radionica, tribina i sličnih manifestacija od javnog značaja.