Okrugli sto „Od CEFTA-e do jedinstvenog tržišta EU: lekcije naučene iz V4 do WB6“

Okrugli sto „Od CEFTA-e do jedinstvenog tržišta EU: lekcije naučene iz V4 do WB6“

Crnogorska panevropska unija u saradnji sa Unijom Instituta Robert Šuman za razvoj demokratije u centralno-istočnoj Evropi (RSI), organizovala je okrugli sto pod nazivom „Od CEFTA-e do jedinstvenog tržišta EU: lekcije naučene iz V4 do WB6“ u onlajn formatu.
Okrugli sto je aktivnost projekta „V4 podrška za promociju zajedničkog regionalnog tržišta WB6: jedno tržište za oporavak nakon COVID-a“ koji sufinansiraju vlade Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke kroz višegradske grantove iz Međunarodnog višegradskog fonda.
Cilj ovog onlajn događaja bio je da se kroz iskustva i preporuke zemalja Višegradske grupe (V4) razmijene iskustva prethodnih i pogledi na buduće regionalne ekonomske inicijative, na zajedničkom putu ka EU, kao i o izazovima regionalne integracije zemalja u regionu – WB6 (spoljnotrgovinske politike regiona, CEFTA 2006, Zajedničko regionalno tržište u okviru Berlinskog procesa, Regionalna inicijativa otvorenog Balkana i druge inicijative).
CEFTA kao regionalna zona slobodne trgovine zemalja Centralnoistočne Evrope osnovana je 1992. godine od strane V4 i postala je uspješna priča o ekonomskoj integraciji, jer su sve istočnoevropske zemlje koje su nekada bile dio CEFTA-e, sada članice EU i njenog Jedinstvenog tržišta. Zemlje Višegradske grupe su posebno koristile ekonomsku integraciju koja je došla sa članstvom u CEFTA-i i EU za jačanje trgovine i postepeno jačanje svojih ekonomija.
Okrugli sto je pružio otvoren prostor za dijalog između projektnog tima, istraživača, predstavnika akademske zajednice i drugih učesnika iz zemalja V4 i WB6. Okrugli sto je važan kao izvor podataka i analiza u korist finalizacije e-knjige (glavni rezultat projekta) i preporuka za unapređenje i usmjeravanje regionalne ekonomske saradnje unutar dva regiona i između njih.
Vebinaru je prisustvovalo 44 učesnika. Nakon izlaganja govornika, uslijedila je diskusija sa učesnicima.
Video zapis okruglog stola, dostupan je na sledećem linku: