ODRŽANA PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE “ZA EVROPU: KOMUNICIRANJE EVROPSKIH INTEGRACIJA IZMEĐU ČLANICA EU I ZEMALJA PROŠIRENJA” PODRŽANA KROZ CEPES PROJEKAT EU

ODRŽANA PRVA MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CRNOGORSKE PANEVROPSKE UNIJE “ZA EVROPU: KOMUNICIRANJE EVROPSKIH INTEGRACIJA IZMEĐU ČLANICA EU I ZEMALJA PROŠIRENJA” PODRŽANA KROZ CEPES PROJEKAT EU

Prvu međunarodna pan-evropska konferencija u organizaciji Crnogorske panevropske unije na temu “For Europe: Communicating European Integration between EU Member States and enlargement countries” održana je u periodu 17-19. novembra 2017. godine u Podgorici u hotelu Centre Ville. Organizacija konferencije je podržana od strane Evropske komisije kroz Jean Monnet Action projekat “Communicating Europe in Pan-European Societies” 2017-2019 (CEPES project).
Učesnici konferencije bili su predstavnici pan-evropske mreže (uključujući zemlje članice Evropske unije i zemlje Zapadnog Balkana), kao i predstavnici Evropskog parlamenta, a na konferenciju su pozvani i predstavnici Vlade Crne Gore, predstavnici crnogorskog parlamenta, partneri sa Univerziteta Crne Gore (Ekonomski fakultet, Fakultet političkih nauka), predstavnici lokalnih samoprava i CPEU partneri (Podgorica, Cetinje, Tivat, Danilovgrad i Berane) i kolege iz NVO sektora.
Agenda konferencije može se preuzeti ovdje.

Na konferenciji je usvojena i DEKLARACIJA koju možete ovdje preuzeti.

POGLEDAJTE – Jean Monnet projekat CEPES