ODRŽANA PRVA AKTIVNOST V4-WB6 PROJEKTA

ODRŽANA PRVA AKTIVNOST V4-WB6 PROJEKTA

Crnogorska panevropska unija u saradnji sa Centrom za spoljnu politiku organizovala je Webinar – Analiza poslovnih procesa trgovinskih procedura: kako ukloniti prepreke u regionalnoj trgovini.

Ovaj webinar je bio posvećen NTM i NTB i standardima i praksama STO/EU u ovoj oblasti i identifikovanju proceduralnih neefikasnosti i operativnih uskih grla u prekograničnoj unutarregionalnoj trgovini unutar Zapadnog Balkana sa fokusom na neke primjere iz ekonomija regiona.

Govornici na webinaru su bili dr Šarka Shoup, Institut za politiku i društvo – Česka, profesor dr Predrag Bjelić, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, i profesor dr Gordana Đurović, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore.

Dr Šarka Shoup je govorila o necarinskim mjerama koje se pojavljuju u odnosima Evropske Unije i Zapadnog Balkana. Ona je takođe predstavila pogled iz Češke u vezi sa bivčom CEFTA integracijom i trenutnom V4 integracijom. Profesor Predrag Bjelić govorio je o otklanjanju prepreka u regionalnoj trgovini sa fokusom na Srbiju, trgovinu Srbije sa CEFTA 2006, Evropskom Unijom i V4 zemljama, te o integraciji regiona Zapadnog Balkana. Profesorica Gordana Đurović je takođe govorila o otklanjanju prepreka u regionalnoj trgovini ali sa fokusom na Crnu Goru i zajedničko regionalno tržište.

Na webinaru je učestvovalo 44 učesnika. Poslije prezentacije uslijedila je diskusija.

Webinar je jedna od aktivnosti projekta „V4 podržava promovisanje Zajedničkog regionalnog tržišta WB6: jedno tržište za ekonomski oporavak nakon COVID-19 pandemije“ podržanom od strane Vlada Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke kroz Visegrad Grantove Međunarodnog Visegrad Fonda.

Video sa webinara možete pogledati na sledećem linku – https://www.youtube.com/watch?v=-p-_qicTWTQ