ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SAVJETA EVROPE U CRNOJ GORI