ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SAVJETA EVROPE U CRNOJ GORI

ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICIMA SAVJETA EVROPE U CRNOJ GORI

Danas je u prostorijama Cnogorske panevropske unije održan sastanak sa gospođom Angelom Longo, šeficom programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici. Na sastanku je razgovarano o aktualnoj fazi procesa evropske integracije Crne Gore, projektima koje realizuje programska kancelarija Savjeta Evrope i potencijalima za buduću saradnju.

POGLEDAJTE – Jean Monnet projekat CEPES