MULTIYOU Regionalna ljetnja škola

MULTIYOU Regionalna ljetnja škola

Regionalna ljetnja škola koju organizuje Crnogorska panevropska unija u okviru projekta „Multidimenzionalni aspekti demokratije i identiteta: Dijalog i učenje mladih u periodu COVID-19 pandemije“ podržanog od strane Regionalne kancelarije za saradnju sa mladima (RYCO) i Evropske Unije počela je sa radom. Škola se održava u periodu od 10-15. juna, u hotelu Princess u Baru.
 
Cilj regionalne ljetnje škole je da učesnici kroz dijalog, učenje, razmjenu znanja i iskustva razumiju kompleksnost regiona Zapadnog Balkana i multidimenzionalne aspekte demokratije i identiteta. Cilj je takođe da se razmjene dobre prakse kako bi se poboljšala pozicija mladih u regionu i čuo njihov glas prilikom formiranja politika.
 
Regionalna ljetnja škola okupila je 24 učesnika iz Albanije, Bosne i Herzegovine, Crne Gore i Srbije. Organizaciju škole podržale su i partnerske organizacije – Posmatrač za prava djece i mladih (Albanija), Panevropska unija Bosne i Hercegovine i Centar za spoljnu politiku (Srbija).
 
Govornici na otvaranju škole bili su: prof. dr Gordana Đurović, predsjednica Crnogorske panevropske unije, Edin Koljenović, šef lokalne RYCO kancelarije i ambasador Francuske u Crnoj Gori, Christian Thimonier. Otvaranju škole prisustvovao je i Denis Piplaš, RYCO projektni koordinator.