Mladi članovi Crnogorske panevropske unije o multikulturalizmu u savremenoj Crnoj Gori kroz prizmu evropskih integracija

Mladi članovi Crnogorske panevropske unije o multikulturalizmu u savremenoj Crnoj Gori kroz prizmu evropskih integracija

Međunarodni Univerzitet u Sarajevu i Centar balkanskih studija objavili su zbornik sa konferencije održane u maju 2021. godine pod nazivom: Konferencija Mladih sa Zapadnog Balkana: Dijelimo evropske ciljeve i vrijednosti (WBYS’21). Generalna sekretarka mladih i članica Predsjedništva, Teodora Lađić i član Predsjedništva Mladih, Radovan Ognjenović napisali su rad u zborniku pod nazivom “Politika multikulturalizma u savremenoj Crnoj Gori kroz prizmu evropske integracije”.
Cilj rada jeste da predstavi sveobuhvatni okvir politike multikulturalizma u Crnoj Gori i primjenu u kompleksnoj društveno-kulturnoj situaciji. Rad teži analizirati kulturološki model EU kroz moto „Ujedinjeni u različitosti“ i razvoj evropske politike multikulturalnosti. Prikazuje implikacije procesa evropske integracije na pitanja multikulturalnosti u Crnoj Gori za podsticanje međuetničke saradnje i očuvanje multikulturalnog sklada. Autori kroz zaključke daju definiciju ključnih problema i preporuka za jačanje kohezije u društvu.
WBYS’21 tražila je autore i radove koji prije svega doprinose promovisanju mira, prosperiteta, slobode, pravde, socijalne inkluzije, održivog razvoja, naučnog i tehnološkog napretka, ekonomske saradnje i trgovine, kao i poštovanja zajedničkih vrijednosti i principa EU.
Rad je dostupan na sljedećem linku – https://bsc.ius.edu.ba/…/conference-proceedings-western…