MEMORANDUM O SARADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM UNIVERZITETA CRNE GORE

MEMORANDUM O SARADNJI SA EKONOMSKIM FAKULTETOM UNIVERZITETA CRNE GORE

Crnogorska panevropska unija je potpisivanjem Memoranduma o saradnji, 11. novembra 2016. u Podgorici, uspostavila saradnju sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta Crne Gore. Memorandum su potpisali predsjednica CPEU prof. dr Gordana Đurović i dekan ove visokoškolske ustanove doc. dr Nikola Milović.

Saradnja CPEU i EF će se ogledati kroz apliciranje na zajedničkim projektima i njihovoj realizaciji u okviru EU i drugih fondova, organizovanje zajedničkih konferencija, radionica, tribina i sličnih manifestacija od javnog značaja. Ovim Memorandumom se strane obavezuju na uspostavljanje dugoročne, obostrano korisne saradnje, a u interesu unapređenja i razvoja naučno-stručne djelatnosti s jedne, te obogaćivanja potrebnih znanja, s druge strane