CPEU Delegacija je učestovala na konferenciji Panevropske unije Njemačke u Augsburgu

CPEU Delegacija je učestovala na konferenciji Panevropske unije Njemačke u Augsburgu

Delegacija Crnogorske panevropske unije je učestvovala na konferenciji Panevropske unije Njemačke, pod nazivom: „Pan-Evropa protiv neo-nacionalizma i malodušnosti: ojačati Evropsku uniju! „, 13. jula 2019. u Augsburgu, Njemačkoj.

Delegacija CPEU, projektna menadžerka mr Teodora Lađić i predstavnik mladih Petar Raičević, iskoristili su ovu priliku da razgovaraju sa panevropskim kolegama iz Njemačke o raznim temama i dogovorili se o saradnji u narednom periodu.

Panevropa Baden Wurtemberg i Panevropa Bavaria ugostili su CPEU delegaciju i organzovali poseban program za njihov boravak.