ZAVRŠNA PRES KONFERENCIJA MULTIYOU PROJEKTA

ZAVRŠNA PRES KONFERENCIJA MULTIYOU PROJEKTA

Crnogorska panevropska unija je organizovala završnu pres konferenciju za projekat „Multidimenzionalni aspekti demokratije i identiteta: dijalog i učenje mladih u vrijeme COVID-19 pandemije“ u CUE hotelu. Na događaju su predstavljeni rezultati MULTIYOU projekta: istraživanje mladih o multidimenzionalnim aspektima demokratije i identiteta, organizovana regionalna ljetnja škola za mlade iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije i dvojezična brošura.

Crnogorska panevropska unija je sprovela ovaj projekat u saradnji sa Centrom za spoljnu politiku (Beograd, Srbija), Panevropskom unijom Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Bosna i Hercegovina) i Opservatorijom za prava djece i mladih (Tirana, Albanija). Projekat je podržan od strane Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) i Evropske Unije. Projekat je takođe podržala i Francuska ambasada u Crnoj Gori i Konrad Adenauer Fondacija.

Gordana Đurović, predsjednica Crnogorske panevropske unije, Edin Koljenović, šef lokalne RYCO kancelarije u Crnoj Gori, njegova ekselencija, ambasador Francuske u Crnoj Gori, Kristijan Timonije i Sanija Sljivancanin, šef KAS Fondacije u Crnoj Gori govorili su na pres konferenciji.

Medijsko saopštenje je dostupno na sljedećem linku: https://mina.news/crnagora/mladi-u-regionu-nezadovoljni-stanjem-demokratije/

Govori naših govornika su dostupni na sljedećim linkovima:

Gordana Đurović (Predsjednica CPEU)- https://youtu.be/C5Hbzus6AJk

Edin Koljenović (LBO RYCO Montenegro) – https://youtu.be/WVloe5aTnZ4

Amb. H.E. Kristijan Timonije (Ambasada Francuske u Crnoj Gori) – https://youtu.be/WVloe5aTnZ4

Sanija Šljivančanin (Konrad Adenauer Fondacija) – https://youtu.be/R2Oa2tnOLV8