Usvojena Deklaracija panevropskih organizacija učesnica Jean Monnet CPEU konferencije “Za Evropu: Komuniciranje evropskih integracija između zemalja članica EU i država proširenja” Zagreb, Hotel Palace, 21-23 Septembar 2018

Usvojena Deklaracija panevropskih organizacija učesnica Jean Monnet CPEU konferencije “Za Evropu: Komuniciranje evropskih integracija između zemalja članica EU i država proširenja” Zagreb, Hotel Palace, 21-23 Septembar 2018

Usvojena Deklaracija panevropskih organizacija učesnica skupa, sa porukama za snažniju Evropu kroz bolje komuniciranje, za potpuno sprovođenje Prioritetne agende sa Samita u Sofiji, za Evropu koja štiti, osnažuje i brani, za pojačano angažovanje EU u regionu, te za stabilniji i integrisani region sa perspektivom članstva u Uniji.

Deklaracija učesnika druge međunarodne konferencije Crnogorske panevropske unije: Za Evropu: Komuniciranje Evropskih integracija između zemlja članica EU i država proširenja”,u sklopu projekta CEPES – Komuniciranje Evrope između paneuropskih društava, koji podržava i sufinansira Erasmus + program Evropske unije je zvanično usvojena danas u Zagrebu, 22. Septembra 2018.

 

„Mi, učesnici druge međunarodne konferencije Crnogorske panevropske unije, u Zagrebu, glavnom gradu Hrvatske, izrazili smo svoju volju da podržimo bolju komunikaciju o procesu evropskih integracija između evropskih institucija, država članica i kandidata i potencijalnih kandidata zemalja Jugoistočne Evrope kako bi podržali dinamiku integracionog procesa Crne Gore i svih zemalja regije prema Evropskoj uniji. Zalažemo se za sljedeće:

1. ZA EVROPU KROZ BOLJU KOMUNIKACIJU

Promovisanjem evropskih vrijednosti i postizanjem glavnih ciljeva naših organizacija, nastojimo unaprijediti diskusije o politici u regiji, podržati ispunjavanje kriterija EU u našim zemljama i pridonijeti bržoj integraciji u EU, te stvaranju jedinstvene, snažne i stabilne Evrope. Uvjereni smo da je bolja komunikacija snažan instrument za poboljšanje dijaloga između evropskih institucija, država članica EU i zemalja Jugoistočne Evrope. U tom smislu, konferencije panevropskih organizacija podstiču dijalog između svih učesnika, uključujući vlade, akademsku zajednicu, NVO, građane i medije.

 2. ZA IMPLEMENTACIJU SOFIJSKE PRIORITETNE AGENDE

Zagovarajući osnaživanje procesa proširenja, pozdravljamo zaključke samita čelnika Evropske unije i WB6 partnera u Sofiji 17. maja 2018. godine. Taj samit je potvrdio evropsku perspektivu regije i predstavio niz konkretnih akcija za jačanje saradnje na područjima povezanosti, sigurnosti, migracija i vladavine prava. Sofijska prioritetna agenda takođe podržava društveno-ekonomski razvoj i posebni naglasak posvećuje mladima, promoviše Digitalnu agendu za regiju, podržava pomirenje i dobrosusjedske odnose. Čelnici EU održali su prvi summit s kolegama iz regiona poslije 15 godina i taj pojačan angažman osigurava veću sigurnost, stabilnost i prosperitet, gradi spone i povezuje privrede i ljude.

3. ZA EVROPU KOJA ŠTITI, OSNAŽUJE I BRANI

Potvrđujemo potrebu da se treba fokusirati na pitanja bezbjednosti i borbu protiv ilegalne migracije, obezbjeđenje prosperiteta i konkurentnosti kroz digitalizaciju, i stabilnost u evropskom susjedstvu, kako ga zagovara austrijsko Predsjedništvo Savjeta Evropske unije. Štaviše, jedno od tri prioritetna područja je „Stabilnost u evropskom susjedstvu – perspektiva EU Zapadnog Balkana / Jugoistočne Evrope“. Nakon navedenih aktivnosti tokom austrijskog predsjedavanja, biće od presudne važnosti da Rumunija, kao balkanska zemlja, zadrži na listi svojih prioriteta pitanje o Zapadnom Balkanu, uključujući pregovore o pristupanju i dalje korake vezane za integraciju svih zemalja u EU (Sibiu Summit , 9. maja 2019.). Osnaženu posvećenost proširenju treba nastaviti tokom 2019. godine (Finska) i dodatno ojačati, posebno u odnosu na budući samit EU-Zapadnog Balkana u Hrvatskoj 2020. godine.

4. ZA PONOVNO ANGAŽOVANJE U REGIONU

Polazeći od svog najbližeg susjedstva, na Zapadnom Balkanu, Evropska komisija u posljednjih godinu dana značajno je ojačala svoj angažman u regiji. U februaru 2018. predložila je ambicioznu strategiju za Zapadni Balkan. Taj pristup Komisije omogućio je napredak. Postignut je istorijski sporazum o pitanju imena između Skoplja i Atine. Ugovor o razgraničenju između Kosova i Crne Gore je ratifikovan. Komisija je Savjetu predložila otvaranje pristupnih pregovora s Albanijom i Makedonijom. Crna Gora i Srbija napredovale su dobro u svojim pregovorima, dok je Bosna i Hercegovina učinila male, ali važne korake u pravom smjeru, pogotovo odgovarajući na upitnik o kandidaturi za članstvo, što je Komisiji omogućilo da preuzme naredni korak. Preporuku za viznu liberalizaciju  za Kosovo ponovo je potvrdila Komisija 2018. godine.

5. ZA STABILNIJI I INTEGRISANIJI REGION

Snažno podržavamo izjavu predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Juncker-a u obraćanju stanju Unije 2018 godine gdje je izjavio da „Ne smijemo ni načas posustati u nastojanju da stvorimo jedinstveniju Evropu. Evropa može izvoziti stabilnost, kao što smo učinili sa uzastopnim proširenjima naše Unije. Za mene, to su, i ostaće, uspješne priče – jer smo evropskom geografskom prostoru i istoriji omogućili pomirenje. Ali ima mnogo toga što je još potrebno učiniti. Moramo biti vjerodostojni u našem stavu prema Zapadnom Balkanu – jednom i zauvijek. Ne učinimo li tako, drugi će nam odlučivati o najbližem susjedstvu”.. Zalažemo se za snažnu i ujedinjenu Evropu, uključujući zemlje SEE / WB6!“