U saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung uspješno realizovan seminar na temu „Hajde da govorimo o Evropi: Duh i ideje“ u Budvi 24-25 Mart 2018

U saradnji sa Konrad Adenauer Stiftung uspješno realizovan seminar na temu „Hajde da govorimo o Evropi: Duh i ideje“ u Budvi 24-25 Mart 2018

U periodu od 24-25 marta 2018. godine uspješno je održan seminar na temu „Hajde da govorimo o Evropi: Duh i ideje“ u hotelu Avala, Budva, u zajedničkoj saradnji Konrad Adenaur Stiftung i Crnogorske panevropske unije, čime je i praktično valorizovan nedavno potpisani Memorandum o saradnji.

Ciljna grupa seminara bili su mladi aktivni i perspektivni ljudi Crne Gore iz različitih oblasti društva od kojih su neki aktivno angažovani u političkim partijama, studenti magistarskih i doktorskih studija društvenih nauka, novinari itd.


Na seminaru se diskutovalo o političkim, ekonomskim, kulturnim i idejnim aspektima Evrope kroz set predavanja i vježbi.

Ključni predavači bili su, uz uvodno otvaranje seminara od strane Norberta Bekmana-Dierkesa (KAS), pisac Andrej Nikolaidis i prof. dr Gordana Đurović, uz asistenciju na vježbama mladih koleginica mr Milice Muhadinović i mr Teodore Lađić.